7/2006: Lärande i arbetslivet

 
DialogWeb logo

7/2006


NVL

Det nye klasserommet!

Nettverket besøker Nanoq arktisk museum utenfor Jakobstad I Finland. Grunnleggeren Pentti Kronquist forteller entusiastisk om sin arbeidsplass. Camilla Paulsen Rønnow, Hans Bull Tornøe, Inka Ukkola, Trond Åmo, Hildur Friðriksdóttir og Sune Sunebacka er ivrig lærende.
I de nordiske landene deltar 79. 48 % av befolkningen (mellom 15 og 64 år) på arbeidsmarkedet. Og det er der voksne egentlig lærer, erkjenner vi. Arbeidsplassen er vårt nye klasserom. Men hvem har ansvaret for at læring skjer- og hvem skal lære?
Läs mer »

Danmark

Coaching – et instrument til læring og udvikling

- Når flere og flere mennesker i dag opsøger coaching er det blandt andet udtryk for, at vi oplever at have mange muligheder for at vælge forskellige livsstile, siger Reinhard Stelter.
Coaching trænger ind på arbejdspladserne som et nyt ledelses-, udviklings- og læringsredskab. Og flere mennesker vælger sig privat en coach for at initiere faglig og personlig udvikling. Tendensen opstår i forlængelse af skiftet fra lønarbejder- til karriereorienteret livsstil, og fordi viden ikke som tidligere er monopoliseret hos de få, mener lektor Reinhard Stelter
Läs mer »

Finland

Skattegranskare får hjälp med att överföra tyst kunskap

Utbildarna Raili Moilanen och Tuula Löfman. Foto: Riitta Olkkola.
Just nu pågår en omfattande generationsväxling inom skatteförvaltningen i Finland och det betyder att man står inför en ekvation som är svår att lösa. Hur ska överföringen av kunskap, där en stor del är tyst kunskap, kunna göras effektivare?
Läs mer »

Island

Læse- og skrivefærdighed hos voksne i arbejdslivet i Island

Tabellen giver information om fordeling på uddannelse og køn blandt deltagerne i undersøgelsen.
En ganske omfattende forskningsrapport om voksnes læse- og skrivefærdigheder er netop udkommet. Undersøgelsen omfatter voksne i arbejde i alderen 17-70, 321 mennesker har medvirket i undersøgelsen gennem deltagelse i læseprøver, interviews og spørgeskemaundersøgelser.
Läs mer »

Norge

Lønn for lesetrening

Olav Johansen er Kompetansesjef i Schenker Linjegods, og opptatt av at lese- og skrivevansker blir tatt på alvor
Når man hører om begreper som ”grunnleggende ferdigheter” og ”basiskompetanse” så er det som regel i forbindelse med politiske visjoner og offentlige festtaler. Det er lite privat initiativ på dette feltet. Men det finnes unntak; Schenker Linjegods er en stor bedrift i norsk målestokk. De tilbyr sine ansatte lese- og skrivetrening i lønnet arbeidstid!
Läs mer »

Sverige

Lära svenska genom arbetet

Målsamtalet är den enskilt viktigaste delen i utbildningen, säger läraren Catharina Tengqvist.
I dessa tider då man från Skolverket kritiserar resultatet av studier i SFI, Svenska för invandrare, är det på sin plats att rikta strålkastarna på några alternativa sätt att erbjuda undervisning för dem som vill lära sig svenska och arbeta samtidigt. Särskilt intressant är att hitta konstruktiva lösningar där studierna och arbetet kan kombineras och befrukta varandra. Tydligt är att det behövs flexibla lösningar. Här ger vi några exempel.
Läs mer »

Åland

Kompetensutveckling inte självklar för öbor

Bonden Eva Carlberg med två av sina Simmental avels- och köttdjur, tycker att det sociala är viktigt då hon åker på kurs.
Lärande i arbetet på Kökar utgår från litenhet och långa resor.
Läs mer »

Estland

The Learning Organization in Estonia

Workers of small companies are having the most difficult time learning. Lack of regular orders and uncertain future diminishes their willingness to learn in a team. Vocational Unions that could help with training are weak or inexistent. Besides that the workers are strongly attached to their profession and do not want to change, become a master, work in the office or elsewhere.
Since already a decade the learning organization model, based on the principles of Peter Senge have been propagated in Estonia. According to this model people in an organization learn together in teams instead of everyone alone, individually. The ideal of this model would be that employees decide on their own initiative what and how they want to learn so that the organization as a whole would profit from that.
Läs mer »

Litauen

Learning At Work and For Working Life in Lithuania

Dalia Cymbaliuk
The labour force of Lithuania is relatively educated; however, modern economy needs the improvement of skills, qualifications and adaptability. Highly skilled specialists are one of the key preconditions for introducing and developing science and technologies.
Läs mer »


Dialog 7/2006 i pdf-format

I pdf-versionen av Dialog 7/2006 hittar du mer artiklar, bakgrundsfakta och editerade översättningar till engelska och finska. Klicka på länken nedan.

Kaikkien painetun Dialog 7/2006 -lehden artikkeleiden suomenkieliset lyhennelmät löytyvät lehden pdf-versiosta. Klikkaa allaolevaa linkkiä.

All articles briefly in English: please click on the link below.

Dialog Lärande i arbetslivet


NVL

Kära läsare,

Clara Henriksdotter
Clara Henriksdotter
En allt större del av vuxnas lärande sker på arbetsplatsen. Det nordiska nätverket för vuxnas lärande, LiA, talar om arbetsplatsen som det nya klassrummet. Det är inget litet klassrum med tanke på att nära 80 procent av den vuxna befolkningen i Norden är ute i arbetslivet. Både det faktum att arbetslivet kan ses som en stor plattform för lärandet och att såväl arbetet, arbetslivet som arbetsplatserna förändras i rask takt innebär stora utmaningar.
Läs mer »

NVL

Hyvä lukija

Yhä suurempi osa aikuisten oppimisesta tapahtuu työpaikalla. Työssä oppimisen pohjoismainen verkosto LiA kutsuu työpaikkaa uudeksi luokkahuoneeksi. Kyseessä ei ole mikään pieni luokkahuone, kun otetaan huomioon, että melkein 80 prosenttia Pohjoismaiden aikuisväestöstä on työelämässä. Näkemys työelämästä suurena oppimisympäristönä luo merkittäviä haasteita, kuten myös työn, työelämän ja työpaikkojen nopea muutostahti.
Läs mer »

NVL

Dear Reader

An increasing part of adult learning happens at the workplace. The Nordic network of learning at work LiA refers to the workplace as “the new classroom”. Since almost 80% of the Nordic population participate in working life, this is no small classroom. The idea of Nordic workplaces as a large learning arena, along with the rapid changes taking place in work, working life and the workplace, create significant challenges.
Läs mer »DialogWeb

fokuserar på vuxnas lärande med artiklar och intervjuer från hela Norden och Nordens närområden. DialogWeb har en Nordisk Vuxenutbildningsredaktion (NVR) som ansvarar för aktuell information från respektive land inom teman för DialogWeb.
NVL är utgivare av DialogWeb på uppdrag från SVL (Styrningsgruppen för Vuxnas Lärande), NMR.
Webbpublikationen utkommer 8 gånger om året.

DialogWeb

will publish articles and interviews dealing with actual Nordic adult learning issues as well as provide information from the Baltic countries and the rest of Europe. Editorial board (NVR) is responsible for providing information on the actual DialogWeb theme from their countries.
NVL has been commissioned to publish DialogWeb by SVL (Styrningsgruppen för Vuxnas Lärande), NMR.
DialogWeb will be published 8 times a year.
Diskutera artiklar i

NVL:s Forum


nmr_se

ISSN 1795-8237