7/2008: Interkulturell dialog

 
DialogWeb logo

7/2008: Interkulturell dialogLEDARE

Skillnader och likheter skapar lärande samtal

Brita Lønstrup
Hur kan man då arbeta med interkulturell dialog i ett vuxenutbildningssammanhang?
Läs mer »

Danmark

Må jeg få dit netværk?

Jakob Krause-Jensen
”Jeg har hørt, at du kender mange og har masser af forbindelser. Må jeg få dit netværk?”, lød spørgsmålet fra en ung nyansat til en ældre kollega på en stor dansk virksomhed. Netop besiddelsen af et nyttigt fagligt netværk og dermed også evnen til at gebærde sig sikkert i en projektorganiseret arbejdsform, kendetegnede i højere grad ældre ansatte frem for yngre, har et studie vist
Läs mer »

Finland

Spegeln bästa hjälpmedlet i internordisk dialog

Alexander Stubb (Finland) och Carl Bildt (Sverige)
Uppfattningen att de nordiska kulturerna är väldigt lika varandra kan orsaka onödiga problem i samarbetet mellan länderna. I Finland har man inom vuxenutbildningen planer på att ordna en kurs i nordiskt samarbete.
Läs mer »

Island

Språket gjorde forskjell

Irma Matchavariani lengst til høyre, sammen med lærende i nybyggerskolen.
I vinterhalvåret, nå dagene er korte og mørket forsøker seg og stormen raser i Island har mange Islendinger svært ved at forstille seg at det finnes utlendinger som kommer langveis fra og gjerne vil bosette seg her. Unge, velutdannete spesialister som vil bruke sine krefter, være til gagn i det islandske samfunn. Men de er der.
Läs mer »

Norge

Inspirasjon fra Malaysia

Overrekkelse av Grundtvigprisen 2008. Fra venstre: Prismottaker Jerald Joseph (KOMAS), Janos Sz Toth (Daværende President EAEA), Marian Duffy (president i AONTAS) og Irlands President Mary McAleese. Foto: Marc O’Sullivan
Når de nordiske landene skal møte sine integreringsutfordringer og skape interkulturell dialog, kan vi lære av prosjekter som foregår på andre siden av kloden?
Läs mer »

Sverige

Många olika sorters aktiviteter i Sverige

Anders Bergman
Europaåret för interkulturell dialog 2008 uppmärksammar Europas unika kulturella mångfald. Det bästa sättet att få en helhetsbild av vad som hänt och fortfarande händer i Sverige får man på Home not Homes hemsida.
Läs mer »

Estland

Looking for Sharing and Support

Discussions in Toila forest high school
Ethnic minorities have founded more than a hundred and twenty cultural societies in Estonia. The director of the training centre of the Estonian Non-formal Adult Education Association, Ene Lukka-Jegikjan talks about round tables and the Forest University.
Läs mer »

PORTRÄTT

Heresh Hassani

är i 30-års åldern och bor i Mariehamn tillsammans med sin fru Sharmin Rahimi. Hon går programmet för Hospitality Management och han studerar IT vid Högskolan på Åland. Heresh jobbar också på industriföretaget Optinova som extruderare.
Läs mer »

NVL

Kära läsare!

Erica
Som bekant har 2008 proklamerats som det Europeiska året för interkulturell dialog. Det här numret av Dialog Web behandlar interkulturell dialog i vid bemärkelse. Vi begränsar oss inte bara till Europa och vi tittar även på skillnader i arbets- och organisationskultur.
Läs mer »

NVL

Hyvä lukija!

Kuten tiedämme, vuonna 2008 vietetään Euroopan kulttuurienvälisen vuoropuhelun teemavuotta. Tässä DialogWebin numerossa kulttuurienvälistä vuoropuhelua käsitellään laajassa merkityksessä. Mukana on näkökulmia myös Euroopan ulkopuolelta, ja muiden kulttuurierojen lisäksi tarkastelemme eroja työ- ja organisaatiokulttuureissa.
Läs mer »

NVL

Dear Reader

As we know, 2008 has been declared the European Year of Intercultural Dialogue. This issue of DialogWeb examines intercultural dialogue in a broad sense. We venture beyond Europe in our scrutiny and take a look at differences in work and organizational cultures.
Läs mer »

DialogWeb

fokuserar på vuxnas lärande med artiklar och intervjuer från hela Norden och Nordens närområden. DialogWeb har en Nordisk Vuxenutbildningsredaktion (NVR) som ansvarar för aktuell information från respektive land inom teman för DialogWeb.
NVL är utgivare av DialogWeb på uppdrag från SVL (Styrningsgruppen för Vuxnas Lärande), NMR.
Webbpublikationen utkommer 8 gånger om året.

www.nordvux.net/
rss/10/page.htm
- via denna länk får du det nyaste numret av DialogWeb som RSS-import.

DialogWeb

will publish articles and interviews dealing with actual Nordic adult learning issues as well as provide information from the Baltic countries and the rest of Europe. Editorial board (NVR) is responsible for providing information on the actual DialogWeb theme from their countries.
NVL has been commissioned to publish DialogWeb by SVL (Styrningsgruppen för Vuxnas Lärande), NMR.
DialogWeb will be published 8 times a year.

www.nordvux.net/
rss/10/page.htm
- with this link You'll get the latest issue of DialogWeb as RSS-import.nmr_se