7/2009: Vägledning och validering

 
DialogWeb logo

7/2009: Vägledning och valideringDanmark

Forskere savner viden om udbyttet af vejledning

Foto: Johannes Jansson/norden.org
Over hele Norden næres store forventninger til voksenvejledningen som et centralt instrument i strategierne for livslang læring, øget beskæftigelse og social inklusion. Men den eksisterende viden om de enkelte borgeres udbytte og vurdering af vejledningen er yderst sporadisk. Og det hæmmer kvalitetsudviklingen af området, påpeger vejledningsforskere
Läs mer »

Finland

Validering och yrke hand i hand

Virva Muotka med studerande
En intervju med en vuxenstuderande med utländsk bakgrund måste gå på djupet för att man ska kunna validera yrkeskompetensen rätt. Att få reda på att en person är ingenjör och har jobbat på en elektronikfabrik leder inte så långt. Den erfarenheten har utbildningschef Virva Muotka på vuxenutbildningscentret Adulta.
Läs mer »

Island

„Hvorfor skulle jeg betale full pris når du ikke har fagbrev?“

Iðunn Kjartansdóttir, studie- og yrkesveileder hos IÐAN og Svanur Brandsson, tømrer forteller om realkompetansevurdering.
Gjør gott bedre er ett utviklingsprosjekt hvor enkeltpersoners realkompetanse blir vurdert uansett hvor eller hvordan kompetansen er ervervet. Prosjektets mål er å finne metoder for å vurdere deltakernes kompetanse, deres plassering i yrkes- og fagutdanning og gi dem mulighet for å gjøre ferdig utdannelsen for å få svennebrev.
Läs mer »

Sverige

Här valideras mera!

Foto: Magnus Fröderberg/norden.org
På många håll i Sverige har strävandena kring validering varit i avtagande under det senaste året. Många strukturfondsprojekt har avslutats och genom Valideringsdelegationens nedläggning har diskussionerna kring detta viktiga område avtagit. Så inte i Västsverige! Där märker Meritea ett starkt ökat intresse för validering.
Läs mer »

Åland

Vägledning på Åland

Foto: Silje Bergum Kinsten/ norden.org
I slutet av augusti 2009 ordnades ett seminarium om vägledning på Åland. Seminariet ordnades i samverkan mellan Utbildnings- och kulturavdelningen vid Ålands landskapsregering och NVL. Seminariet hade två huvudsakliga syften. Det ena var att ge en översiktlig presentation av NVL:s arbete med vägledning, det andra var att påbörja en sammanhållen diskussion om vägledning på Åland. Den här artikeln avser att ge en översiktlig beskrivning av nuläget för vägledningsarbetet på Åland.
Läs mer »

Färöarna

Begrænset voksenvejledning på Færøerne

Færøske studenter, foto: Erik Christensen, Porkeri /norden.org
På Færøerne har uddannelse traditionelt ikke været prioriteret særlig højt. Hverken politikere, arbejdsgivere eller fagforeninger har lagt vægt på muligheder for kompetenceudvikling og videreuddannelse. Måske fordi vores rigdom stammer fra fisk, snarere end fra bøger.
Läs mer »

Estland

Estonian job seekers need guidance

Out of more than 80 000 job seekers in Estonia only few are able to get guidance and counselling.
Läs mer »

Beställ DialogExpress och NVL:s Nyhetsbrev
Tilaa DialogExpress ja NVL:n Uutiskirje

PrenumerationsserviceNVL

Kära läsare

Temat för november är vägledning, en viktig funktion för människor i livets olika skeden. De som arbetar med vägledning förväntas kunna ge en orientering om möjligheter till grundläggande yrkesutbildning, till vidareutbildning inom ett specifikt område, eller hjälpa till med att hitta ett arbete som passar den kompetens man har. Vidare talar man om karriärvägledning, då kan det handla om att ge råd åt personer som vill göra en lite mer långsiktig planering av sitt yrkesliv.
Läs mer »

NVL

Hyvä lukija

Marraskuun teemana on opintoihin ja ammattiin liittyvä ohjaus, jolla on ihmisille tärkeä merkitys eri elämänvaiheissa. Ohjauksen parissa työskentelevien tehtävänä on tutustuttaa ohjattaviaan ammatillisen peruskoulutuksen tai tietyn alan täydennyskoulutuksen tarjoamiin mahdollisuuksiin tai auttaa heitä löytämään osaamistaan vastaava työ. Uraohjauksen puitteissa taas neuvotaan ihmisiä, jotka haluavat suunnitella työuraansa hieman pitkäjänteisemmin.
Läs mer »

NVL

Dear Reader

Our theme for November is guidance. Guidance has an important function for people in different phases of life. Guidance professionals are expected to help their clients navigate among the opportunities offered within basic vocational education or continuing education in a certain field, or to help them find a job that suits their competence profile. Another form of guidance is career guidance, which can entail giving advice to people wishing to make a longer-term career plan.
Läs mer »


DialogWeb

fokuserar på vuxnas lärande med artiklar och intervjuer från hela Norden och Nordens närområden. DialogWeb har en Nordisk Vuxenutbildningsredaktion (NVR) som ansvarar för aktuell information från respektive land inom teman för DialogWeb.
NVL är utgivare av DialogWeb på uppdrag från SVL (Rådgivningsgruppen for Nordisk Samarbejde om Voksnes Læring), NMR.
Webbpublikationen utkommer 8 gånger om året.

www.nordvux.net/
rss/10/page.htm
- via denna länk får du det nyaste numret av DialogWeb som RSS-import.

DialogWeb

will publish articles and interviews dealing with actual Nordic adult learning issues as well as provide information from the Baltic countries and the rest of Europe. Editorial board (NVR) is responsible for providing information on the actual DialogWeb theme from their countries.
NVL has been commissioned to publish DialogWeb by SVL (Rådgivningsgruppen for Nordisk Samarbejde om Voksnes Læring), NMR.
DialogWeb will be published 8 times a year.

www.nordvux.net/
rss/10/page.htm
- with this link You'll get the latest issue of DialogWeb as RSS-import.nmr_se