7/2010: Hälsa och vuxenutbildning

 
DialogWeb logo

7/2010: Hälsa och vuxenutbildning


Danmark

Streetkulturer bobler med ideer og bevægelse

- Også når det gælder integration, er der et stort potentiale i at arbejde med streetkulturerne, siger Frederik von Sperling. Foto: Mikael Pedersen
Der er masser af bevægelse i byrummene. Unge mødes til streetsoccer, basket, på rulleskøjter eller BMX-cykler for at dele deres lidenskab med hinanden. Og ambitioner om at skabe særlige events eller bedre faciliteter for deres sport og kultur opstår. DGI Underground arbejder med at understøtte de unges ideer og give dem redskaber til selv at føre ideerne ud i livet
Läs mer »

Finland

Sänkt tröskel för ett hälsosammare liv

Foto: Johannes Jansson /norden.org
Lågtröskelkurser och hälsomotion är begrepp som myntades inom vuxenutbildningsvärlden i Finland när den riksomfattande takorganisationen Medborgarinstitutens förbund, MiF (på finska KoL) under åren 2002-2009 genomförde ett långsiktigt program för att starta upp olika typer av hälsofrämjande kurser vid arbetar- och medborgarinstituten.
Läs mer »

Island

Opp av sofaen!

Jóna Hildur Bjarnadóttir
Opp av sofaen! var slagord for en kampanje som oppfordret voksne islendinger til å tenke over sin daglige mosjon, komme seg opp av sofaen, ut i den friske lufta for å være aktive minst 30 minutt daglig.
Läs mer »

Norge

IT og kosthold – to fluer i ett smekk!

Her har Late Leif og Friske Frank syklet til møtet, det synes Sunne Susanne er kjempeflott.
Overvekt og livsstilssykdommer er et økende problem i de rike nordiske landene. I tillegg til at vi har god økonomi og kan spise det vi vil, ligger mye av årsaken i at vi sitter så mye stille. Datamaskinen kan derfor være helsas verste fiende, men ikke nødvendigvis! I dette prosjektet har man valgt å bruke datamaskinen som verktøy, slik at deltakerne kunne lære både IT og sunnere livsstil samtidig.
Läs mer »

Sverige

Gå på studiecirkel och lev längre

Töres Theorell, forskare vid Institutionen för folkhälsovetenskap vid Karolinska Institutet. Foto: Karolinska Institutet.
Kvinnor över 60 som deltar i studiecirklar har god chans att leva längre än dem som inte gör det. Och att lyssna på musik kan frigöra stressminskande hormon. DialogWeb:s Sverigeredaktör har tittat närmare på forskning om hur folkbildning och kultur kan påverka människors hälsa.
Läs mer »

Åland

Kulturkonsumtion – en utbildningsform för bättre hälsa?

Visafton med Visans Vänner på Åland.
Runtom i världen börjar allt fler se kopplingen mellan kultur och hälsa. Olika kulturprojekt växer fram utifrån grundfilosofin att kultur ger hälsa. I denna anda startade Mariehamns stad och kulturbyrån en programserie för hösten under namnet ”Kultur dagtid”. Olika kulturella möten förväntas förbättra hälsan hos de personer som deltar.
Läs mer »

Färöarna

Motionssvømning med resultater

Motionssvømmerne deltager også i mange sociale arrangementer sammen. Her er der fest ombord på en sejlbåd. Sigurd L. Lamhauge i midten med Superman bluse og medalje. Sigurd er formand for Torshavns svømmeforening og manden bag motionsvømning for voksne. Billedet er venligst udlånt af Sigurd L. Lamhauge.
Ambitionsniveauet er højt, når voksne i alle aldre to gange om ugen mødes til motionssvømning i svømmehallen i Torshavn. Efter opvarmningen underviser professionelle svømmere i teknik, hvorefter deltagerne træner intervalsvømning og anden svømning.
Läs mer »

Estland

Youth Health

The family doctor and the young patient should sign a contact where it is written down what both the doctor and the patient should do to preserve their health, sais Peeter Mardna, the head of the control department of the Estonian Health Organization.
Children refuse to walk even a kilometre by foot, notes Peeter Mardna, long-time director of the control department of the Estonian Health Organization. At the end of the schooldays most children just rush to buses and trams in order to drive for one or two stops only.
Läs mer »
Beställ DialogExpress och NVL:s Nyhetsbrev
Tilaa DialogExpress ja NVL:n Uutiskirje

PrenumerationsserviceNVL

Kära läsare

Smör eller margarin, fett eller fettsnålt, kött eller vegetariskt, yoga eller aerobics, jogga eller promenera? I våra nordiska välfärdssamhällen står medborgarna i dag inför ett oöverskådligt antal alternativ när det gäller att välja sunda levnadsvanor. Djungeln av information, goda råd och nya forskningsrön är snårig och det är inte lätt att hitta ut.
Läs mer »

NVL

Hyvä lukija

Voita vai margariinia, rasvaista vai vähärasvaista, liha- vai kasvisruokaa, joogaa vai aerobicia, hölkkää vai kävelyä? Meillä pohjoismaisten hyvinvointiyhteiskuntien kansalaisilla on nykyisin lukematon määrä vaihtoehtoja terveitä elämäntapoja valitessamme. Informaatiopaljous, hyvät neuvot ja tutkimustulokset muodostavat sekavan viidakon, josta ei ole helppo löytää ulos.
Läs mer »

NVL

Dear Reader,

Butter or margarine, high-fat or low-fat, meat or vegetarian, yoga or aerobics, jogging or walking? As citizens of Nordic welfare societies, we are today faced with countless alternatives when choosing a healthy lifestyle. A wealth of information, good advice and research results form a tangled jungle, making it difficult to find a way out.
Läs mer »

DialogWeb

fokuserar på vuxnas lärande med artiklar och intervjuer från hela Norden och Nordens närområden. DialogWeb har en Nordisk Vuxenutbildningsredaktion (NVR) som ansvarar för aktuell information från respektive land inom teman för DialogWeb.
NVL är utgivare av DialogWeb på uppdrag från SVL (Rådgivningsgruppen for Nordisk Samarbejde om Voksnes Læring), NMR.
Webbpublikationen utkommer 8 gånger om året.

www.nordvux.net/
rss/10/page.htm
- via denna länk får du det nyaste numret av DialogWeb som RSS-import.

DialogWeb

will publish articles and interviews dealing with actual Nordic adult learning issues as well as provide information from the Baltic countries and the rest of Europe. Editorial board (NVR) is responsible for providing information on the actual DialogWeb theme from their countries.
NVL has been commissioned to publish DialogWeb by SVL (Rådgivningsgruppen for Nordisk Samarbejde om Voksnes Læring), NMR.
DialogWeb will be published 8 times a year.

www.nordvux.net/
rss/10/page.htm
- with this link You'll get the latest issue of DialogWeb as RSS-import.nmr_se