7/2010 NVL Uutisia

 

Danmark

Aiemmin hankitun osaamisen tunnustaminen Pohjoismaissa

Tanskalaisen tutkimuslaitos EVA:n tuoreessa raportissa ruoditaan eroja ja yhtäläisyyksiä aiemmin hankitun osaamisen arvioinnissa Norjan, Ruotsin, Suomen ja Tanskan aikuiskoulutussektoreilla.

Aiemmin hankitun osaamisen arviointi ja tunnustaminen on kaikille Pohjoismaille haastava tehtävä. Raportin mukaan kaikissa neljässä maassa arviointien käyttöönotto on edennyt parhaiten ammatillisessa peruskoulutuksessa, kun taas korkeakoulutussektorilla eteneminen on ollut hitaampaa. Maille yhteinen piirre on myös se, että osaamisen arviointi ja tunnustaminen on väestölle melko tuntematon  asia. 

Tanskankielinen raportti: Eva.dk 

Maria Marquard
E-post: marq@dpu.dk

Hallituksen budjettiesitys valmistui 24. elokuuta

Hallituksen ja tanskalaisen kansanpuolueen keväällä solmima elvytyssopimus on jättänyt jälkensä budjettiesitykseen. Hallitus kuvaa sopimusta vastuulliseksi talousponnistukseksi, jonka avulla se pyrkii pitämään kiinni opiskelupaikkojen lisäystavoitteestaan, vaikka opetusministeriön alaiset laitokset joutuvat säästökuurille vuosiksi 2011–2014. Vuosina 2011–2013 ministeriöiden tulee säästää puoli prosenttia vuodessa, ja opetusministeriön hallinnonalan säästötavoitteet on jaettu kaikkien koulutusalojen kesken. Säästöjen avulla pyritään mm. turvaamaan muita tärkeitä tavoitteita, kuten koulutuspaikkojen lisääminen ja syrjäytymisvaarassa oleville ryhmille suunnatut erityispanostukset. Tanskan valtiopäivät pohtii budjettia syksyn aikana.

Lisätietoa ja linkkejä avainpuheisiin, esityksen taloudellisiin seurauksiin ym. (tanskaksi):
Uvm.dk (1)
Uvm.dk (2)

Maria Marquard
E-post: marq(ät)dpu.dk

Naiset kuluttavat kulttuuria, miehet tuottavat sitä

Tanskan kansanopistolehti pohtii, miksi keski-ikäiset naiset ovat kulttuurin suurkuluttajia.

Tämä tosiasia käy ilmi vuonna 2004 ilmestyneestä tutkimuksesta ”Tanskalaisten kulttuuriharrastukset ja vapaa-ajan vietto”. Tanskan kulttuuriperintöhallituksen tuore tutkimus taas kertoo, että tyypillinen museokävijä on 55-vuotias Kööpenhaminan seudulla asuva nainen, joka lukee enimmäkseen kaunokirjallisuutta. Sen sijaan kulttuurin tuottajat ovat useimmiten miehiä, ja kulttuurilaitosten johtotehtävissä sekä mm. taidemuseoissa miehet ovat yliedustettuina. Artikkelissa käsitellään tutkimusten tuloksia mm. sukupuolierojen, ennakkoluulojen ja demokratian näkökulmista. 

Linkki artikkeliin (tanskaksi): Hojskolebladet.dk

Maria Marquard
E-post: marq(ät)dpu.dk
Mer om: kultur

Työttömien aktivoinnista bisnestä – julkinen vs. yksityinen sektori aktivoinnin järjestäjänä

Työttömyysasteen nousun myötä kuntien toimeksiannosta aktivointikursseja järjestävät yksityiset yritykset ovat kolminkertaistaneet voittonsa 25 miljoonasta kruunusta 77 miljoonaan kruunuun aikavälillä 2007 – 2009.

Näin kertoo viikottain ilmestyvä Ugebrevet A4, joka on tarkastellut  21 työnvälitysyrityksen tilejä. Kriittistä keskustelua yksityisten kurssien hyödyllisyydestä ja julkisen vs. yksityisen sektorin kurssien talousvaikutuksista on käyty jo jonkin aikaa. Vuonna 2002 Tanskan hallitus antoi myös yksityisille yrityksille mahdollisuuden järjestää työttömien aktivointia. Ajatus yksityisen sektorin käyttämiseen saatiin Hollannista, jossa kuitenkin huonojen kokemusten takia yksityisten toimijoiden käyttöä on nyt vähennetty ja niitä säädellään sertifioinnilla. Asenteet julkisen ja yksityisen sektorin palveluiden käyttöön liittyvät ideologiaan ja politiikkaan, mutta useilla eri tahoilla vaaditaan nyt kontrollin lisäämistä ja laadunvarmistusta.

Linkki artikkeliin: Ugebreveta4.dk 

Maria Marquard
E-post: marq(ät)dpu.dk
Mer om: vägledning

Finland

Toisen asteen opintotukeen esitetään parannuksia

Opetus- ja kulttuuriministeriön opintotuen kehittämisen johtoryhmä esittää muutoksia toisen asteen opiskelijoiden opintotukeen koulutukseen hakeutumisen edistämiseksi ja opintojen keskeyttämisen vähentämiseksi. Vanhempien tulorajoja esitetään tarkistettavaksi. Opintolainaa myönnettäessä vanhempien tuloihin perustuvasta tarveharkinnasta luovuttaisiin täysi-ikäisten itsenäisesti asuvien osalta.

Pidemmällä aikavälillä luovuttaisiin vanhempien tuloihin perustuvasta tarveharkinnasta myönnettäessä opintotukea 18–19-vuotiaille. Itsenäisesti asuvien 17-vuotiaiden opintotukea korotettaisiin, pienimmät opintorahat korotettaisiin. Lisäksi toisen asteen tutkintoihin tulisi määritellä tutkintokohtainen enimmäistukiaika, lukuvuosien tukikuukausien määrä tulisi tarkistaa ja asumislisän myöntämistä joustavoittaa. Toisen asteen opintotuen tason tulisi olla kilpailukykyinen verrattuna muuhun vähimmäisturvaan, jolloin opintotuki edistäisi osaltaan työmarkkinoille kiinnittymistä ja ehkäisisi syrjäytymistä.
Lukuvuonna 2008–2009 opintotukea myönnettiin noin 12 000 toisen asteen opiskelijalle.

www.minedu.fi/OPM/Tiedotteet/2010/08/opintotuki.html?lang=sv&extra_locale=fi

E-post: Pirkko.Sartoneva(ät)vsy.fi

Kesäkoulu tuo 400 kansainvälistä opiskelijaa Helsinkiin

Opiskelijat ympäri maailmaa ovat saapuneet Helsinki Summer Schooliin kolmen viikon ajaksi. Helsingin yliopisto järjestää kesäkoulun yhdessä kuuden muun yliopiston kanssa. Yhdennentoista kerran järjestettävässä kesäkoulussa on tarjolla kahdeksantoista kurssia lukuisten aihepiirien ja tieteenalojen alueilta. Kurssien - esimerkiksi Wood in Construction and Architecture ja Design and the City - toivotaan innostavan opiskelijoita kiinnostuksen kohteisiin katsomatta.

Helsinki Summer Schoolin suunnittelija Pauliina Mikkosen mukaan kesäkoulun ajatuk-sena on tuoda Helsingin akateemiset ja kulttuuriset puitteet osaksi opetusta. Kesäkoulun noin 400 opiskelijaa saapuvat eri puolilta maailmaa ja edustavat 50 eri kansallisuutta, mikä on enemmän kuin koskaan aikaisemmin.
Opiskelijoille tarjotaan opintojen ohella myös paljon yhdessäoloa, kuten perinteikäs mölkkyturnaus, opastettu veneretki ja perinteinen jäähyväisjuhla.

www.helsinkisummerschool.fi/home/index
www.helsinki.fi/ajankohtaista/uutisarkisto/8-2010/16-14-04-42

E-post: Pirkko.Sartoneva(ät)vsy.fi

Island

Osaraportti Islannin tietokeskuksista

Islannin koulutus- ja kulttuuriministeri Katrín Jakobsdóttirin asettama työryhmä on saanut valmiiksi osaraporttinsa, jossa käsitellään Islannin 189:ää tietokeskusta. Raportista ilmenee, että keskusten toiminta on monisyistä ja että sille ovat ominaisia pienet, mutta hyvin monipuoliset yksiköt. Raportissa keskukset luokiteltiin erikoistuneisiin keskuksiin, kulttuurikeskuksiin, yliopistokeskuksiin, elinikäisen oppimisen keskuksiin ja muihin työelämään sidoksissa oleviin keskuksiin.

Keskuksilla on mittavia taloudellisia ja kulttuurisia vaikutuksia. Islannin tietokeskuksissa työskentelee yhteensä 900 ihmistä. Vuonna 2009 keskukset tuottivat vajaat kaksi miljardia Islannin kruunua, ja ne tuovat moninaisuutta työelämään ja paikallisiin yhteisöihin.

Islanninkielinen raportti: PDF

Sigrún Kristín Magnúsdóttir
E-post: sigrunkri(ät)frae.is

Tulevaisuuden ala tarjoaa mielenkiintoista ja hyvin palkattua työtä

Islannin työvoimaviranomaiset ovat kehittäneet teknologia-alan ja luonnontieteiden koulutusta edistävän kampanjan yhteistyössä teollisuuden työnantajaliiton, islantilaisten yliopistojen ja teknologia- ja ohjelmistoyritysten kanssa. Tämäntyyppiselle koulutukselle on paljon kysyntää, ja lähivuosina kysyntä tulee kasvamaan entisestään.

Esimerkiksi seuraavan kolmen vuoden aikana Islannin ohjelmistoteollisuus tulee tarvitsemaan 3000 teknisen koulutuksen saanutta työntekijää. Kampanja tarjoaa uusille opiskelijoille vuoden verran taloudellista tukea, jonka voi käyttää valmistaviin opintoihin tai alempaan korkeakoulututkintoon. 
Ohjelmistoammattilaisille on tarjolla monipuolisia työtehtäviä eri aloilla, joihin kuuluvat muun muassa terveysteknologia, design, vaate- ja taideteollisuus, peliteollisuus, biotekniikka, energia- ja ympäristöala, musiikkiala, elokuva- ja viihdeteollisuus, elintarvikealan kone- ja sähkötekniikka sekä rakennus- ja metalliala. 

Lisätietoa islanniksi: Vinnumalastofnun.is

Sigrún Kristín Magnúsdóttir
E-post: sigrunkri(ät)frae.is

Valtionyliopistoille uusi strategia

Islannin koulutus- ja kulttuuriministeriön julkisia yliopistoja koskeva strategia pyrkii turvaamaan yliopistojen toiminnan perustamalla yhteistyöverkoston, joka saattaa johtaa yliopistojen yhdistymiseen.

Strategialla on kolme tavoitetta: Ensinnäkin yliopisto-opetuksen, tutkimuksen ja innovaatioiden edistäminen islantilaisen yhteiskunnan kehityksen tukemiseksi; toiseksi yliopistojen toiminnan rationalisointi sijoitusten optimoimiseksi; ja kolmanneksi elinvoimaisen ja monipuolisen yliopistotoiminnan ylläpitäminen eri puolilla maata. 
Hallituksen strategia perustuu muun muassa raporttiin ”Education, Research and Innovation Policy: A new direction for Iceland” (Christoffer Taxell, Richard Yelland, Iain Gillespie, Markku Linna, Arnold Verbeek, Reykjavík 2009).

Strategia islanniksi: PDF

Sigrún Kristín Magnúsdóttir
E-post: sigrunkri(ät)frae.is

Norge

Nordplus Aikuiskoulutus -tiedotustilaisuuksia

SIU järjestää tiedotustilaisuuksia koulutus- ja opetusalan pohjoismaisesta ja eurooppalaisesta yhteistyöstä. Tilaisuuksia pidetään Bergenissä 14.9., Kristiansandissa 15.9., Tromssassa 21.9. ja Oslossa 22.9.

Kohderyhmät:
Tilaisuudet on suunnattu henkilöille, jotka työskentelevät lastentarhoissa, peruskoulussa, toisen asteen oppilaitoksissa tai aikuiskoulutuksen parissa ja jotka ovat kiinnostuneita pohjoismaisesta ja eurooppalaisesta yhteistyöstä.
Ilmoittautuminen 1. syyskuuta mennessä.

Lisätietoa... (norjaksi)

Jakob Sletten
E-post: sletten(at)nade-nff.no

Aikuisten oppimisen teemaviikko 2010

Tämän vuoden teemana on LUKEMINEN – lukutaito, lukuilo ja lukuinto. Vuoden 2010 aikuisten oppimisen viikko nivoutuu luontevasti kansalliseen lukemisen teemavuoteen. Kirjastoille on uskottu keskeinen rooli teemavuoden järjestelyissä, ja kirjastot ovat myös vahvasti esillä aikuisten oppimisen viikolla.

Paikallis- ja aluetason tapahtumiin haettavissa tukea
Alueellisen ja paikallisen tason tilaisuuksien järjestämiseen on varattu 270 000 kruunua. Näistä 138 500 kruunua jaettiin ensimmäisen hakukierroksen aikana, joten toisella kierroksella haettavissa on vielä 131 500 kruunua.
 
Kuka voi hakea tukea?
Kaikki, jotka suunnittelevat paikallis- tai aluetason tapahtumia voivat hakea rahoitusta: sivistysliitot ja niiden jäsenjärjestöt, VOFO:n aluetoimistot, kunnalliset aikuisoppilaitokset ja kirjastot. Useiden eri toimijoiden välinen laaja yhteistyö tuottaa yleensä  hyviä tuloksia. Hakemukset, joissa tulee mainita tilaisuuden järjestäjä ja luonne, aika, paikka sekä arvio kuluista ja tuotoista, lähetetään 1. syyskuuta mennessä osoitteella VOFO, postboks 9339 Grønland, 0135 Oslo eller til marit.moland(at)vofo.no

Lisätietoa (norjaksi): http://laringsdagene.wordpress.com/

Jakob Sletten
E-post: sletten(at)nade-nff.no

Saamelaisopiskelijat tenttivät tunturissa

Joustavien tenttiratkaisujen ansiosta saamelaisten korkeakoulun opiskelijat voivat lähteä porojen kanssa tunturiin tenttikaudesta huolimatta. Opiskelijat suorittavat tenttinsä mökissä tai tunturissa, tentaattori istuu Tromssassa ja opettaja Kautokeinossa.

– On hienoa, että tunturissakin voi tenttiä, sanoo opiskelija Nils Anders Sara sanoo, joka suorittaa tentin kesälaitumella puhelimitse. Puhelin on kytketty mönkijään, jotta akussa riittäisi virtaa. Lähistöllä opiskelukaveri Aslak Ole Skum istuu tietokoneen ääressä tunturimökissä. Hänen tentaattorinsa  on myös linjoilla Tromssassa, ja tietokeskus Diehtosiidassa lehtori Mathis Persen Bongo yrittää saada tekniikan toimimaan ennen tentin alkua...

Lisää aiheesta... (norjaksi)

Jakob Sletten
E-post: sletten(at)nade-nff.no

Sverige

Ammattikorkeakouluviraston esitys tutkintojen viitekehykseksi

Ruotsin ammattikorkeakouluvirasto on laatinut esityksen kansallisesta tutkintojen viitekehyksestä. Esitys lähti lausuntokierrokselle 23. kesäkuuta, ja lausuntojen on määrä olla valmiina 10. syyskuuta mennessä.

Ruotsin hallitus on asettunut tukemaan ”suositusta eurooppalaisen tutkintojen viitekehyksen, EQF:n, perustamista elinikäisen oppimisen edistämiseksi”. Suositus kehottaa jäsenmaita luomaan kansallisen tutkintojen viitekehyksen (NQF) ja luokittelemaan kansallisten tutkintojärjestelmien (julkisen koulutusjärjestelmän) tutkinnot NQF:n mukaisesti. Ammattikorkeakouluvirasto sai hallitukselta tehtäväksi laatia esityksen ruotsalaiseksi NQF:ksi. Viraston esityksen tulee olla valmis esitettäväksi hallitukselle 4. lokakuuta 2010.

Lisää aiheesta (ruotsiksi): Eqfinfo.se

E-post: Asta.Modg(ät)skolverket.se

Ruotsi on saanut uuden koululain

Valtiopäivät hyväksyi uuden koululain 22. kesäkuuta 2010. Laki astui voimaan 1. elokuuta 2010 ja sitä aletaan soveltaa 1. heinäkuuta 2011 alkaen. Aikuiskoulutukseen lakia aletaan soveltaa 1. heinäkuuta 2012.

Uusi koululaki on yksinkertainen ja selkeä. Se on suunniteltu tavoitteellista koulua varten, jonka keskiössä ovat tieto ja osaaminen. 
Laki heijastaa valtion ja koulutuksen järjestäjän välistä vastuunjakoa ja määrittelee selvästi päättäjien ja toteuttajien tehtävät hajautetussa järjestelmässä. Koulutuksen järjestäjä vastaa siitä, että koulutus on korkealaatuista ja vertailukelpoista muiden vastaavien koulutusohjelmien kanssa.
Yksi esimerkki koululain uudistuksista on, että nuorisoasteella otetaan käyttöön lukiokoulututkinto. Tutkinnon suorittaminen tulee olemaan mahdollista myös aikuiskoulutuspuolella. Myös oikeutta osallistua aikuiskoulutukseen on laajennettu esimerkiksi korkeakoulukelpoisuuden hankkimisen osalta.

Lisätietoa (ruotsiksi): Skolverket.se

E-post: Asta.Modig(ät)skolverket.se

Esitys yhteiskuntatietouden opetuksesta uusille maahanmuuttajille

Erityinen selvitysmies on laatinut esityksen uusille maahanmuuttajille tarjottavasta yhteiskuntatietouden opetuksesta. Aiemmassa osamietinnössä selvitysmies ehdotti, että kunta tarjoaisi uusille maahanmuuttajille 60 tuntia opetusta perusarvoista ja yhteiskunnan toiminnasta.

Lopullisessa mietinnössä ehdotetaan, että opetuksen kohderyhmää laajennetaan kattamaan kaikki uudet maahanmuuttajat, jotka ovat saaneet oleskeluluvan vähintään vuodeksi, lukuun ottamatta vaihto-opiskelijoita. Esityksen mukaan jokaiselle uudelle maahanmuuttajalle tarjottaisiin vähintään 60 tuntia yhteiskuntatietouden opetusta ja opetus tapahtuisi pääosin henkilön äidinkielellä.

Lisätietoa (englanniksi): www.sweden.gov.se/sb/d/12446/a/146149

E-post: Asta.Modig(ät)skolverket.se

Färöarna

Opinto- ja uraohjaus siirtyi kansainvälisten asioiden toimistolle

Färsaarelainen opiskelijajärjestö LFÚ on 1980-luvun lopulta ylläpitänyt pientä opinto- ja uraohjaustoimistoa Torshavnissa. Toimisto on ollut auki kahtena päivänä viikossa, ja se on tarjonnut ohjausta laajalle kohderyhmälle. Toimisto suljettiin opetusministeriön päätöksestä 1. heinäkuuta 2010. LFÚ:n ohjaustoiminnasta vastaa tästä lähin Altjóða Skrivstovan eli kansainvälisten asioiden toimisto, joka tähän asti on antanut ohjausta lähinnä ulkomaille opiskelemaan aikoville. Jatkossa Altjóða Skrivstovan tuottaa ohjauspalveluita kaikille  kohderyhmille.

Lisätietoa (fäärin kielellä): www.setur.fo

Elisabeth Holm
E-post: eh(ät)ask.fo
Mer om: vägledning

NMR

Uusi raportti, uusi osoite

Mitä mieltä Pohjoismaissa ollaan korkeakoulutuksen luokittelusta ja vertailusta?

Raportti konferenssista, jonka otsikkona oli ”Pohjoismaisen korkeakoulutuksen ja tutkimuksen profilointi – luokittelu ja rankingit pohjoismaisella asialistalla” on nyt ladattavissa Pohjoismaiden ministerineuvoston kotisivuilta.

Raportti (tanskankielinen): Norden.org 

Uusi osoite

Pohjoismaiden neuvosto ja Pohjoismaiden ministerineuvosto ovat muuttaneet uuteen osoitteeseen:
Ved Stranden 18
1061 København K
Danmark

E-post: Larry.Karkkainen(ät)kansanopistot.fi
Mer om: forskning

NVL

NVL seminaari ”Laatua – miten?”

Pohjoismainen aikuisten oppimisen verkosto NVL järjestää seminaarin kaikille, jotka ovat kiinnostuneita aikuisten oppimisen laadusta ja siihen liittyvistä kysymyksistä.

Onko mahdollista systematisoida aikuisten oppimisen parissa tehtävää työtä siten, että voimme puhua rauhallisin mielin korkeatasoisesta kokulutuksesta? Seminaarissa esitellään laatuympyrämalli ja pohjoismaisia esimerkkejä siitä, miten voidaan lisätä tietoisuutta koulutuksen laadusta ja sen varmistamisesta suunnittelu-, toteutus ja seurantavaiheessa. Seminaarin avulla NVL haluaa tuoda lisänsä laaja-alaiseen keskusteluun laadusta ja siitä, miten se saavutetaan.

Seminaaripaikka ja -aika: Kööpenhamina 14. lokakuuta 10:00– 15:30
FUHU Konferencecenter, auditorium 1
Osoite: Fiolstræde 44    DK 1171 København K
Seminaari on maksuton. Ilmoittaudu 8. lokakuuta mennessä.

Ilmoittaudtuminen: Lomake 
Kutsu: PDF

Jakob Sletten
E-post: sletten(at)nade-nff.no

Norjaan uusi NVL-koordinaattori

Norjan kansallisen NVL-koordinaattorin pesti siirtyy Petter Kjendlielle Jakob Sletteniltä, joka on toiminut koordinaattorina kesästä 2009 asti. Petter työskentelee Norjan etäopetuksen ja joustavan koulutuksen keskusliitossa.
Jakob siirtyy toisiin tehtäviin reilun vuoden kestäneen työrupeamansa jälkeen. Hän palaa koulumaailmaan Drammenissa sijaitsevan Bragernes skolen apulaisrehtoriksi.
Jakob Sletten
E-post: sletten(at)nade-nff.no

RSS
www.nordvux.net/rss/
468/nvluutisia.htm
 - tämän linkin kautta saat NVL:n uusimman suomenkielisen Uutiskirjeen RSS-tuontina. Lisää aiheesta: http://fi.wikipedia.org/wiki/Rss


nmr_fi


Julkaisupäivä: 31.8.2010

NVL:n aloitussivulle