8 av 10 nyutdannede fagarbeidere sikret seg jobb året etter bestått fagprøve

80 prosent av de som besto fag- eller svenneprøven i 2020 og 2021 var i jobb ett år etter utdanning, viser ny statistikk fra Utdanningsdirektoratet (Udir).

 
 8 av 10 nyutdannede fagarbeidere sikret seg jobb året etter bestått fagprøve «Arbeidere snakker sammen på fabrikken»; colourbox.com

Pandemiens konsekvenser for arbeidsmarkedet var fryktet langt verre enn de egentlig ble for fagarbeidere, selv om nærmere 4.400 lærlinger ble permittert. De siste årene har sysselsettingsgraden til gruppen utviklet seg stabilt, og tallene Udir presenterer viser at det finnes gode jobbmuligheter og etterspørsel etter fagarbeidere.

Mange av fylkene med lavest andel av nyutdannede fagarbeidere i arbeid, har høyest andel som er i utdanning. Nordland, Innlandet og Trøndelag er fylkene som har flest nyutdannede fagarbeidere i jobb.

Norge behøver flere fagarbeidere, og kunnskapsdepartementet meddeler at de skal bruke mer enn én milliard kroner på yrkesfag og kvalifisering i 2022. Midlene skal bidra til tettere oppfølging på yrkesfag, samt ute i bedriftene. Kvaliteten på yrkesfagopplæringen skal også økes, samt å etablere flere læreplasser.

Mer informasjon om statistikken finner du her