8 framgångsfaktorer

 
- från nordiska utbildningsprojekt som möter utmaningar i samhället. Publicerat 2012
 
Med utgångspunkt från ett trettiotal framgångsrika projekt från samtliga nordiska länder fick därför en grupp forskare uppdraget att undersöka vad som verkar känneteckna projekt som på olika sätt lyckats skapa förutsättningar för att möta utmaningar, ta vara på möjligheter och bidra till konstruktiv förändring i samhälle och arbetsliv. 

Arbetet i Kompetensprojektet 2009-2012 har bland annat resulterat i denne forskarrapport med utförliga beskrivningar av åtta framgångsfaktorer som kännetecknat de projekt som valts ut. Med kopplingar till relevant forskning och teori och med konkreta exempel från de olika projekten blir de redovisade framgångsfaktorerna till starka rekommendationer för alla som på något sätt påverkar hur ett utbildningsprojekt eller program designas och planeras.

Uppgiftslämnare: Sigrún Kristín Magnúsdóttir
E-post: sigrunkri(ät)frae.is

Rapporten findes på følgende sprog: Grønlandsk, islandsk, engelsk og dansk