8/2006 NVL Uutisia

 


NVL

Konferenssi opitun tunnustamisesta 7.–8. maaliskuuta 2007

NVL järjestää konferenssin opitun tunnustamisesta 7.–8. maaliskuuta 2007. Konferenssiin osallistuu myös OECD:n edustajia, jotka esittelevät järjestön opitun tunnustamisen parissa tekemää työtä. Alustava ohjelma ja kutsut lähetetään myöhemmin syksyllä.
E-post: Nils.Friberg(ät)kristianstad.se
Mer om: validering
NVL

Pohjoismainen ohjausseminaari 11. joulukuuta

Pohjoismainen ohjausseminaari: Konstruktivismi myötä- ja vastavalossa: seminaari ohjauksen käytännöistä ja metodeista 11. joulukuuta klo10.00-16.00, paikkana Danmarks Pædagogiske Universitet. Ohjelman löydät osoitteesta www.nordvux.net
Mette Iversen
E-post: mettei(ät)dpu.dk
Mer om: vägledning
NVL

DialogWeb 6/2006

on ilmestynyt. Teemana on  Laatu ja opitun tunnustaminen. www.dialogweb.net
E-post: Larry.karkkainen(ät)kansanopistot.fi
Danmark

Yhteisvoimin aikuis- ja jatkokoulutuksen hyväksi

Tanskan hallitus ja työelämäjärjestöt ovat tällä viikolla kokoontuneet keskustelemaan aikuis- ja jatkokoulutuksen panostuksista. Julkinen valta, yritykset ja työelämätahot ovat sitoutuneet kehittämään yhteistoimin aikuis- ja jatkokoulutusta muun muassa aikuisten oppisopimuspaikkoja lisäämällä ja aikuisten luku-, kirjoitus- ja laskutaidon kehittämishankkeiden avulla. Hankkeita pyritään suuntaamaan erityisesti sille ryhmälle, joka on eniten koulutuksen tarpeessa mutta samalla kaikkein vähiten motivoitunut hakeutumaan koulutukseen.
Mette Iversen
E-post: mettei(ät)dpu.dk
Danmark

Miten herätetään matalasti koulutettujen opiskelumotivaatio?

Aiheesta järjestettiin 27.9. suosittu teemapäivä kouluille, yrityksille ja organisaatioille. Tanskan opetusministeriön, oppilaitosten, työmarkkinajärjestöjen ym. tahojen edustajat pohtivat yhdessä, miten matalasti koulutetun väestönosan osaamista voitaisiin vahvistaa opiskelumotivaation luomisen kautta. Asiantuntijat korostivat muun muassa sitä, että matalasti koulutetuilla ihmisillä on ristiriitainen suhtautuminen koulutukseen. Niinpä on tärkeää, että koulutusta ei tuputeta vaan tuetaan ihmisten mahdollisuuksia itsenäiseen päätöksentekoon.
Mette Iversen
E-post: mettei(ät)dpu.dk
Mer om: kortutbildade
Danmark

Yritykset taistelevat nuorista kyvyistä

Mandag Morgenin viikottaisen uutislehden tekemä tutkimus ruotii tulevaisuuden työntekijöiden – tämän päivän nuorten – käsityksiä ja mielipiteitä työelämästä. Tutkimuksen mukaan nuoret kouluttautuvat aikaisempaa useammin unelma-ammattiinsa ja heillä on korkeat odotukset työelämän suhteen. Nuoret arvostavat epämuodollista ja tasa-arvoista työpaikkakulttuuria, kiinnostavia työtehtäviä ja mahdollisuutta vaikuttaa omaan työhön. Työpaikkaa ollaan valmiita vaihtamaan tiuhaankin, jos työ ei tyydytä. Nuorten kasvavat vaatimukset ja pienenevät ikäluokat kiristävät kilpailua lahjakkaista nuorista kyvyistä, Mandag Morgen analysoi. Tämä kehitys edellyttää yrityksiltä strategianmuutosta ja uudenlaista henkilöstöpolitiikkaa.
Mette Iversen
E-post: mettei(ät)dpu.dk
Danmark

”Oppimista tapahtuu vaivihkaa”

Tanskan valtion laadun ja osaamisen kehittämiskeskus on järjestänyt päiväseminaarin oppimisympäristöistä ja osaamisen kehittämisestä. Seminaariin oli kutsuttu puhujaksi Dacapo Theatretin johtaja Lone Thellesen. Seminaarin pääajatuksena oli, että osaamisen kehittämistä suunniteltaessa pitää jättää tilaa myös spontaanisti syntyville oppimisprosesseille. 
Mette Iversen
E-post: mettei(ät)dpu.dk
Finland

Maahanmuuttajien tietä opiskelusta työelämään pohdittiin seminaarissa

Vaikka yhä useamman maahanmuuttajan uskotaan jatkossa muuttavan Suomeen työn perässä, moni saapuu edelleen Suomeen vailla koulutusta tai ei voi jatkaa täällä samassa ammatissa, jota harjoitti kotimaassaan. Maahanmuuttajan tie opiskelusta työelämään -seminaarissa alalla toimivat ammattilaiset jakoivat kokemuksiaan ja pohtivat maahanmuuttajien koulutusta ja työelämään siirtymistä.
Island

Elinikäisen oppimisen viikko – kaikille väyliä oppimiseen?

Kaikilla on mahdollisuus oppimiseen, mutta kaikki eivät hyödynnä näitä mahdollisuuksia. Islannissa 24.–30. syyskuuta järjestettävän elinikäisen oppimisen viikon pääsanoma on: Mikä sinua estää?
Monet toimijat eri oppimisen alueilta tarjoavat ohjausta, kursseja ja esityksiä, joiden tarkoituksena on esitellä aikuisille monipuolinen valikoima oppimismahdollisuuksia. Päävastuussa elinikäisen oppimisen viikon järjestämisestä on Mennt, Educate Iceland, joka on saanut tämän tehtävän Islannin opetusministeriöltä. 
Sigrún Kristin Magnúsdóttir
E-post: sigrunkri@frae.is
Norge

BKA – työelämän perustaito-ohjelma

Aloituskonferenssi 14. – 15. syyskuuta
Norjalainen Vox sai taannoin tehtäväkseen jakaa 24,5 miljoonaa Norjan kruunua projekteihin, joissa tutkitaan, miten työntekijöiden perustaitoja voidaan kehittää työpaikoilla. Osa rahoista käytetään työttömien työnhakijoiden perustaitojen kohentamiseen. Suurin osa rahoista on nyt jaettu 64 projektin kesken, ja tukea saaneiden projektien vetäjille järjestettiin aloituskonferenssi Sandvikassa Oslon lähellä 14.–15. syyskuuta.
E-post: Ellen.stavlund(ät)vofo.no
Mer om: baskunskaper
Norge

Oppivat yritykset

Mitä tiedämme työelämässä oppimisesta? Pohjoismaiden ministerineuvosto järjestää yhdessä Norjan opetusministeriön kanssa Rica Værnesissa 16.–17. marraskuuta konferenssin, jonka teemana on oppivat yritykset. Konferenssissa esitellään tutkimustietoa, hyviä esimerkkejä ja käytännön yhteistyöhankkeita.

Lisätietoja: Sigrun.Rostad(ät)vox.no. ja Ellen.Stavlund(ät)vofo.no

E-post: Ellen.Stavlund(ät)vofo.no
Norge

Kansalaisyhteiskunta kestävän kehityksen puolesta

Vofo ja NVL järjestävät Norjassa lokakuussa konferenssin Læring for bærekraft kansalaisyhteiskunnasta kestävän kehityksen oppimisympäristönä. Lähtöajatuksena on, että oppiminen on ihmisenä kasvamisen edellytys. Yhteiskunnan tulee taata kaikille jäsenilleen oppimistilaisuuksia, jotta kansalaiset saavat mahdollisuuden vaikuttaa tasa-arvoisina yhteiskunnan jäseninä. Konferenssin tavoitteena on innostaa kuntia, oppilaitoksia ja muita opetusalan organisaatioita pohtimaan, miten voidaan luoda elinvoimaisia paikallisia oppimisyhteisöjä.
E-post: Ellen.Stavlund(ät)vofo.no
Sverige

140 miljoonaa kruunua urheilukoulutusjärjestölle

Kansansivistysministeri Lena Hallengren on ehdottanut, että urheilukoulutusjärjestö SISU Idrottsutbildarnan vuosittainen tuki kaksinkertaistettaisiin 140 miljoonaan kruunuun. Järjestö tarjoaa urheilu- ja johtamiskoulutusta kansansivistyksen periaatteiden mukaisesti.
E-post: Nils.Friberg(ät)kristianstad.se
Mer om: folkbildning
Finland

Raportti etäopiskelusta vapaassa sivistystyössä

Mitä etäopiskelu merkitsee osanottajalle? Onko joustavuus pelkästään myönteinen asia? Johtaako etäopiskelu eristymiseen vai synnyttääkö se uusia kontakteja? Muun muassa näihin kysymyksiin löytyy vastauksia Folkbildningsrådetin tuoreesta raportista, joka perustuu parinkymmenen etäopiskelijan haastatteluihin. Raportin otsikko on “Deltagarröster om folkbildning på distans” (osanottajat kertovat etäopiskelusta vapaassa sivistystyössä). 
E-post: Nils.Friberg(ät)kristianstad.se
Sverige

Yhteiskuntatietoa maahanmuuttajille

Ruotsin hallitus on antanut integraatiovirastolle ja koulujen kehityksestä vastaavalle virastolle tehtäväksi tukea kuntia yhteiskuntatiedon opettamisessa uusille maahanmuuttajille. Tarkoituksena on kartoittaa kuntien kokemuksia ja levittää hyviä esimerkkejä ruotsalaista yhteiskuntaa koskevien perustietojen jakamisesta.
E-post: Nils.Friberg(ät)kristianstad.se
Mer om: baskunskaper
OECD

Low educational attainments continue to penalise people in many OECD countries

Education is a gateway to employment and in almost all OECD countries educational attainment levels continue to rise, with many countries showing impressive gains in university qualifications in particular, according to data in the 2006 edition of the OECD’s annual publication Education at a Glance.
But while more than one third of students across OECD countries – and around 50% in some countries - - now obtain university degrees – a persistently large share of young people do not complete secondary school, today’s baseline for successful entry into the labour market. On average across OECD countries, only 56% of adults without upper secondary qualifications are in employment. Of those who are, 26% earn one-half or less than one-half of the national median earnings. While many countries have seen steeply rising benefits from university education, including some of those where university education has expanded most, people who have not completed upper secondary school, and particularly women, continue to face serious labour-market penalties.
Education at a Glance 2006 can be purchased in paper or electronic form through the OECD’s Online Bookshop (see link below)
E-post: antra.carlsen(ät)cfl.se