8/2006: Nyckelkompetenser

 
DialogWeb logo

8/2006: Nyckelkompetenser


Sverige

Särvuxpedagogerna antar utmaningen

Maude Sundin-Enlund
Engagerade pedagoger kan många gånger vara minst lika kraftfulla pådrivare som offentliga beslutsfattare och representanterna för de olika politiska partierna. En sådan förening är Riksföreningen Särvuxpedagogerna.
Läs mer »

Danmark

Øget ligeværd, tak!

Merete Fredslund
Større medindflydelse på tilbud og muligheder samt fokus på personlig og faglig udvikling, der retter sig mod arbejde og en mere uafhængig tilværelse. Sådan lød nogle af budene fra unge udviklingshæmmede i Danmark, da de i forbindelse med et udviklings- og forskningsprojekt blev spurgt, hvordan deres tilværelse kunne forbedres. Projektet har været med til at inspirere en af de deltagende voksenspecialundervisningsskoler til at tage nye metoder i brug i undervisningen.
Läs mer »

Finland

Undervisning för personer med specialbehov: Viktigt att börja på rätt trappsteg

Under det årliga Botniatrampet i Österbotten för folk med funktionshinder avverkas 120 km på två dagar på olika rullande färdmedel inklusive rullstol. Tack vare fina hjälpmedel och många medhjälpare går det som smort. Foto: Bjarne Westerlund
Det gäller att inte falla i ”endera-diket” då man diskuterar undervisning för personer med specialpedagogiska behov. Vid valet av inkludering eller segregering måste man först och främst se till den enskilda individens behov. Ideologin får inte bli viktigare.
Läs mer »

Finland

Pilotprojekt för vuxenundervisning på svenska

Bild: Kårkulla samkommun
Möjligheterna till organiserad vuxenundervisning för finlandssvenskar med utvecklingsstörning/ funktionshinder (t.ex. fysiska, intellektuella, emotionella, sociala och språkliga) har visat sig vara begränsade.
Läs mer »

Island

Livskvalitet for alle - Identitetsbegrepet i voksenuddannelse for handicappede

Pluto kører igennem ‘Last Christmas’
“Uddannelse for handicappede fokuserer ikke på at udvikle ensartede individer, men udgør en mulighed for den enkelte at opnå den bedste mulige form for livskvalitet uden hensyn til kompetenceniveau eller handicap” siger Anna Soffia Oskarsdottir.
Läs mer »

Norge

Integrering av flyktninger gjennom opplæring i grunnleggende ferdigheter

Direktør i Integrerings- og mangfoldsdirektoratet, Osmund Kaldheim, sier seg godt fornøyd med resultatet av introduksjonsordningen så langt
I 2004 godkjente de politiske myndigheter i Norge et introduksjonsprogram som alle flyktninger skulle følge. Programmet skal bidra til integrering gjennom opplæring i grunnleggende ferdigheter. Ordningen har nå vært i funksjon i 2 år, og resultatet lover svært godt.
Läs mer »

Sverige

Lärande och livskvalitet för alla?

Foto: Magnus Fröderberg/norden.org
Om lärande som bidrag till god livskvalitet handlar en rapport om undervisning för vuxna med specialpedagogiska behov i Danmark, Norge och Sverige.
Läs mer »

Åland

Läs- och skrivförmåga – en generell nyckelkompetens?

Foto: Magnus Fröderberg/norden.org
Vi talar ofta om läs- och skrivförmåga som om det vore en generell förmåga – om man väl lärt sig läsa antas man kunna läsa vilken texts som helst. Samma föreställningar finns om skrivandet. Vad och hur man läser och skriver varierar dock beroende på sammanhang och syfte.
Läs mer »

Estland

Adult Education for People with Disabilities in Estonia

Kristi Viisimaa is the first person with a disability to receive the title of the Learner of the Year (2005) and who is actively participating in the work of the Forum for Adult Learners in Estonia. She is herself counselling people with disabilities who need support for choosing an occupation or job.
As opposed to the Nordic countries where the model for adult education including adult education for people with special needs has a rather stable and developed level in Estonia most of the questions about education for people with disabilities are still in a discussion phase. This is mainly due to the transition from a state-centred education model towards a model centred around the learner and his or her needs.
Läs mer »

Lettland

Bilingual education in Latvia: Reform experience, decision making and the public opinion

Liesma Ose
«I think that now, when it's Latvian politicians who have the power, they want to transform all Russians into Latvians, but how is it possible to make a Russian or another person into a Latvian? Our relations will improve if there is mutual respect. Additionally, the attitude would be much more positive if we weren’t subjected to pressure. We are all inhabitants of Latvia and have to respect each other.» These thoughts were expressed by Anastasija, an eleventh-grader in a bilingual school.
Läs mer »

Lettland

Bilingual education in Latvia: Higher education and adult education

Foto: Karin Beate Nøsterud/norden.org
Is there any possiblity to study in Russian or English in higher and adult education in Latvia? Yes and no. The answer depends on your personal choice between state financed and private education and, also on the size of your budget.
Läs mer »

Lettland

Bilingual education in Latvia: The decisions and timeline of implementation of the bilingual education

Foto: Ilmars Drilins /norden.org
Läs mer »

NVL

Kära läsare

Erica
Detta nummer av DialogWeb handlar om specialpedagogik för vuxna och om funktionell språkundervisning. Samtidigt illustrerar den hur mångfacetterad situationen i Norden och i de baltiska staterna är idag.
Läs mer »

NVL

Hyvä lukija!

Tämä DialogWebin numero käsittelee aikuisten erityispedagogiikkaa ja funktionaalista kieltenopetusta. Lehden jutuista käy ilmi Pohjoismaiden ja Baltian maiden nykytilanteen moni-ilmeisyys.
Läs mer »

NVL

Dear Reader!

This issue of DialogWeb focuses on special education of adults and functional language teaching. It also reflects the multi-faceted situation in the Nordic and Baltic countries today.
Läs mer »
DialogWeb

fokuserar på vuxnas lärande med artiklar och intervjuer från hela Norden och Nordens närområden. DialogWeb har en Nordisk Vuxenutbildningsredaktion (NVR) som ansvarar för aktuell information från respektive land inom teman för DialogWeb.
NVL är utgivare av DialogWeb på uppdrag från SVL (Styrningsgruppen för Vuxnas Lärande), NMR.
Webbpublikationen utkommer 8 gånger om året.

DialogWeb

will publish articles and interviews dealing with actual Nordic adult learning issues as well as provide information from the Baltic countries and the rest of Europe. Editorial board (NVR) is responsible for providing information on the actual DialogWeb theme from their countries.
NVL has been commissioned to publish DialogWeb by SVL (Styrningsgruppen för Vuxnas Lärande), NMR.
DialogWeb will be published 8 times a year.Diskutera artiklar i

NVL:s Forum


nmr_se

ISSN 1795-8237