8/2007

 

Klikkaa tähän lukeaksesi uutiskirje suomeksi:

www.nordvux.net/page/545/82007nvluutisia.htm

Smellið hér fyrir íslenska útgáfu:

www.nordvux.net/page/544/82007nvlfrettir.htm

NMR

Lanceringskonferencen for det nye Nordplus Ramme program 2008-11

Nordplus er Nordisk Ministerråds største program på uddannelses- og forskningsområdet. Det berører hvert år flere end 10.000 mennesker i Norden indenfor alle områder af uddannelse og livslang læring. Efter en grundig evaluering og en åbning for baltisk deltagelse på lige fod med de nordiske lande, vil vi gerne invitere dig til at deltage på lanceringskonferencen for det nye Nordplus Ramme program 2008-11 i København d. 8.-9. november 2007.

Nordplus is the largest programme within the Nordic Council of Ministers. On a yearly basis it involves more than 10,000 inhabitants in the Nordic countries within the fields of research and education. After a thorough evaluation process and an opening up of the programme for the Baltic countries we would like to invite you to participate in the launch of the new Nordplus Framework Programme in Copenhagen the 8th to the 9th of November 2007.

https://www.welcomehome.dk/Default.aspx?ID=1216

E-post: Antra.Carlsen(ät)cfl.se
NVL

NVL’s Tenketank utkommer om etteråret med en rapport

NVL’s Tenketank om fremtidens kompetanser avslutter sitt arbeide og utkommer om etteråret med en rapport. Medlemmer i Tenketanken vil presentere rapporten i alle landene.
Deres mål har vært at rapporten skal kunne anvendes av alle som interesserer seg for å utvikle forutsetningene for voksnes læring og kompetanseutvikling. Håpet er at den kan være interessant for politikere, ledere for arbeidsmarkedets parter, ledere i bedrifter og frivillige organisasjoner, utdanningsutbydere og andre aktører på området for voksnes læring. Rapporten blir tilgjengelig elektronisk i oktober 2007 og deles ut til alle deltakere på seminariene i en trykt versjon. 
Datoer for seminariene i  respektive land: 
18. oktober Norge
25. oktober Island
29. oktober Finland (på finsk)
31. oktober Åland (på svensk)
15. november Danmark
20. november Sverige
Mer info
Sigrún Kristín Magnúsdóttir
E-post: sigrunkri(ät)frae.is
NVL

Karriärvägledarens arbetsformer ur ett nordiskt perspektiv.

CFL och NVL bjuder in till: Vuxenvägledarkonferens i Stockholm den 21 november.
Forskning och utvecklingsarbete om karriärvägledning pågår aktivt i de Nordiska
länderna. Denna iver och aktivitet vill vi spegla på konferensen i Essinge
konferenscenter 21.11 kl 9.30 -16.30.
Mer information på:
www.cfl.se/default.asp?sid=2586
E-post: Carola.Lindholm(ät)vsy.fi
Mer om: vägledning
Danmark

Vejlederprisen 2007 går til Helene Valgreen - en uundværlig ildsjæl!

Vejlederprisen går i år til Helene Valgreen, der siden 2003 har været leder af vejledningsprojektet i Folkehøjskolernes Forening.
Helene Valgreen er cand.mag. fra Københavns Universitet og har for nyligt
afsluttet masteruddannelsen i vejledning på Danmarks Pædagogiske Universitet."
Dette er et uddrag af pressemeddelelsen fra Forlaget Studie og Erhverv, som uddeler prisen. Prisoverrækkelsen finder sted i forbindelse med Danmarks Vejlederforenings landsmøde på Årslev Kro ved Brabrand, og den foretages af Margrethe Vestager.
Hele pressemeddelelsen kan læses på www.ffd.dk/aktuelt/vejlederprisen-2007
E-post: Maria.Marquard(ät)skolekom.dk
Mer om: vägledning
Danmark

Væsentlige ændringer og stor indsats på VEU-området i DK

I den kommende tid vil resultaterne af trepartsudvalgets arbejde med ændring og forbedring af VEU (voksenefteruddannelsesområdet) området blive fremlagt. Målet med arbejdet er, at styrke VEU området, således at uddannelsesinstitutionerne får bedre vilkår for at imødekomme brugernes behov.
Ønsket om at forbedre rammebetingelserne for at gennemføre voksen- og efteruddannelse, skal ses i relation til den styrkede indsats med at opsøge og tilbyde især mindre og mellemstore virksomheder og kortuddannede vejledning og rådgivning om uddannelse. I øjeblikket gennemføres et udbud mellem uddannelsesinstitutionerne, der skal føre til, at der dannes ca. 20 voksenvejledningsnetværk, der skal forestå denne indsats. Det skal også ses i forlængelse af den netop gennemførte lovændring, der giver alle borgere muligheder for at vurderet deres (real)kompetencer i relation til alle voksen- og efteruddannelser fra AMU til Diplomniveau.
Flere initiativer støtter udvikling af individuel kompetencevurdering (IKV), bl.a.
- Etablering af et nationalt videncenter for realkompetence vurdering med
det formål at udvikle, formidle viden om og styrke anvendelsen af IKV
- Udvikling af kompetencemapper, der skal hjælpe borgere med af dokumentere deres praktiske og teoretiske færdigheder. Mappen findes i elektronisk form så den løbende kan opdateres og kan findes på www.minkompetencemappe.dk
- Håndbog til udbydere af individuel kompetencevurdering med en beskrivelse af lovgivningen, forslag til procedurer og generel vejledning.
- Konference om realkompetencevurdering 23 okt.2007 kl. 10 i "Den Sorte Diamant", København.flere oplysninger: www.konferencer.net
E-post: Maria.Marquard(ät)skolekom.dk
Danmark

Sorø-møde om realkompetence og folkeoplysning.

Undervisningsminister Bertel Haarder var i august vært for det traditionsrige årlige Sorø-møde, der i år handlede om realkompetence og folkeoplysning under titlen ”skolen med remtræk til virkeligheden”.
Temaet skal ses i sammenhæng med den nye lovgivning om øget anerkendelse af realkompetence i voksen og efteruddannelserne.
Ministeren skrev i den anledning en kronik i dagbladet Politiken, se: www.dfs.dk/medierne/afskafuddannelses-monopolet.aspx
E-post: Maria.Marquard(ät)skolekom.dk
Danmark

Alt det du kan tæller

– folder om 3. sektors arbejde med afklaring og dokumentation af realkompetence.
I anledning af Sorø-mødet udgav Dansk Folkeoplysnings Samråd (DFS) og Danske Gymnastik- & Idrætsforeninger (DGI) i fællesskab en folder der handler om 3. sektors arbejde med realkompetence. Folderen indeholder bl.a. 3 eksempler forskellige personers konkrete udbytte af det fokus sektoren har sat på realkompetence.
Folderen kan ses her:
www.dfs.dk/realkompetence/dfsogdgisminipjece.aspx
E-post: Maria.Marquard(ät)skolekom.dk
Danmark

Værktøj til realkompetencevurdering

Dansk Folkeoplysnings Samråd har gennem flere år arbejdet målbevidst med realkompetence, og bl.a. været stærkt involveret i udviklingen af et IT-baseret værktøj til beskrivelse og dokumentation af realkompetencer, der er vist eller erhvervet i 3. sektor. Udviklingsarbejdet er gennemført for undervisningsministeriet.

Værktøjet fokuserer på at afklare og beskrive de personlige nøglekompetencer (sociale kompetencer, læringskompetencer m.v.) der er afgørende vigtige på dagens arbejdsmarked og i uddannelsessystemet, men anses sværere at indfange end fag-faglige kompetencer.
Værktøjets store force er at det hjælper den enkelte med at sætte ord på de personlige nøglekompetencer, så den enkelte bliver bevidst om dem og kan gøre nytte af dem i forhold til eks.uddannelse eller arbejde.
De tre udgaver af værktøjet kan ses her
www.realkompetence-folkeoplysning.dk
www.realkompetence-forening.dk

www.realkompetence-frivillig.dk
Værktøjet er udviklet parallelt med et ligeledes IT-baseret værkøj der er tænkt som hjælp til at opsamle realkompetencer, der er erhvervet i arbejdslivet. Det er blevet til et generelt CV-værktøj, ”Min kompetencemappe”, www.minkompetencemappe.dk
Der kan linkes til Undervisningsministeriets realkompetenceværktøj til 3. sektor fra ”Min kompetencemappe”.

E-post: Maria.Marquard(ät)skolekom.dk
Danmark

Uddannelse af kompetencevejledere

DGI og DFS kvalificerer og udbreder arbejdet med realkompetence i 3. sektor, bl.a. gennem at uddanne sparringspartnere, der kvalificeret kan hjælpe den enkelte deltager med at afklare og beskrive realkompetencer fra 3. sektor.
DGI har uddannet et korps af ”realkompetenceguider”, der uddanner ledere m.fl. ude i foreningerne til at fungere som sparringspartnere. DFS og Daghøjskoleforeningen står i spidsen for et pilotprojekt, hvor de i et samarbejde med syv af DFS’s øvrige medlemsorganisationer og Danmarks Pædagogiske Universitet gennemfører landets første efteruddannelsesforløb for vejledere om realkompetence.
24 erfarne vejledere er netop nu ved at uddanne sig til ”realkompetencevejledere”.
Der udvikles materialer til uddannelsen, til introduktion af kolleger og til præsentation af tilbuddet over for samarbejdspartnere og myndigheder. Et muligt perspektiv for projektet er videreførelse af erfaringerne i et permanent efteruddannelsestilbud samt udvikling af beslægtede kursustilbud til en bredere målgruppe.
Projektet afsluttes med erfaringsopsamling i november måned og resultaterne formidles bl.a. på to regionale konferencer i januar måned, der retter sig med kommunerne.
Konferencerne arrangeres af DFS i samarbejde med DGI og foreningen Fritid og Samfund.
Information om projektet www.dfs.dk.
E-post: Maria.Marquard(ät)skolekom.dk
Finland

Det nya arbets- och näringsministeriets organisationsstruktur är nu överenskommen

Arbets- och näringsministeriet, som inleder sin verksamhet i början av år 2008, har en central ställning när det gäller innovations-, företags- och sysselsättningsfrågor i Finland. Ministeriet ansvarar för merparten av genomförandet av Lissabonstrategin. Dess förvaltningsområde är en stark, internationellt konkurrenskraftig aktör. Arbets- och näringsministeriet svarar på den globala ekonomins utmaningar och skapar förutsättningar för verksamheter som är framgångsrika i nätverksekonomin.
Arbets- och näringsministeriet kommer att ha fyra avdelningar: avdelningen för sysselsättning och företagsamhet, avdelningen för arbetsliv och marknad, innovationsavdelningen samt energi- och klimatavdelningen. I avdelningsindelningen har ministeriets uppgiftsområden kombinerats på ett nytt sätt. Den nya strukturen ger möjlighet att synergiskt satsa på innovationer och produktivitet, företagsamhet, arbetskraften och tillgången på arbetskraft, utvecklingen av arbetslivet och marknadens funktionalitet samt på de stora utmaningarna inom energi- och miljöpolitiken.
Läs mer (länk till arbetsministeriets sida).

E-post: Carola.Lindholm(ät)vsy.fi
Island

Nesten alle arbeidsføre Islendinger i arbeide

Etter tall fra OECD, Organisasjonen for økonomisk samarbeide og utvikling,  fra siste år var 91,1% Islendinger i alderen 15-64 år i arbeide eller de søkte arbeide og derfor er Island den stat som kommer nærmest målene om full siselsetning dvs. forhold arbeidsføre  i arbeide eller aktive i jobbsøking. Enn videre konstateres det at i de landene hvor dette forholdet er lavt er velferdssystemet lite utviklet hvilket innebær bla. at kvinner må passe på barn og eldre hjemme i familiene. Dette gjenspeiles i at hvor forholdet av utearbeidende kvinner er lavest er det 55,8 % men på Island var  81,7 % av kvinnene i arbeide siste år.  
Sigrún Kristín Magnúsdóttir
E-post: sigrunkri(ät)frae.is
Island

Ny NVL koordinator fra Island

Anna Vilborg Einarsdóttir, lærer og turistadministrator, blir ny nasjonal NVL koordinator for Island fra 1. oktober.
Anna arbeider som spesialist for Arbeidslivets opplæringssenter i Reykjavik, som er organisasjonen som er vært for NVL i Island i tillegg til å arbeide for NVL. Anna har undervist i folkeskolen og den videregående skolen fra 1983 både unge og voksne. De siste 5 årene har Anna vært leder for Islands Guideskole (Leiðsöguskólanum í MK) en aftenskole for studerende over 21. år.
Sigrún Kristín Magnúsdóttir
E-post: sigrunkri(ät)frae.is
Norge

Hver 10. arbeidstaker har nedsatt hørsel

Men en undersøkelse gjort ved Norges teknisk, naturvitenskapelige universitet (NTNU, ViLL), tyder på at hørselshemmede i varierende grad opplever støtte fra kolleger og ledelse.
Kommunikasjonsflyt er et grunnleggende element i arbeidsfellesskapet. Funn i undersøkelsen viser at forhold som hemmer eller fremmer kommunikasjonen har betydning for opplevelsen av sosial tilhørighet. Hørselshemmede forteller at det tar mye energi å delta i samtalene og motta muntlig informasjon når ikke omgivelsene er oppmerksomme og legger forholdene til rette. Du finner en artikkel om temaet; Tosidig ansvar for inkludering på arbeidsplassen her og en beskrivelse av prosjektet her.
E-post: Ellen.Stavlund(ät)vofo.no
Mer om: hinder
Norge

Ny lov om voksnes læring?

Utvalget som har vurdert studieforbundenes rolle som kunnskapsformidlere leverte en enstemmig innstilling i september.
- Det mest banebrytende vi foreslår er nok en ny lov som regulerer en mer samlet sektor for frivillig og fortjenestefri opplæring utenfor det formelle utdanningssystemet, og et styrket regionalt ansvar for denne type læring, sier leder av utvalget Audun Tron. 
Utvalget mener at studieforbund er en av flere opplæringsaktører som bidrar til å nå mål i arbeids- og samfunnslivet sentralt, regionalt og lokalt. Deres viktigste fortrinn er å være en åpen og tilgjengelig arena for læring. Studieforbundenes mulighet til å spille en aktiv og synlig rolle på flere samfunnsområder handler langt på vei om bedre samarbeid med offentlige aktører, både ved at de slippes til, og ved at de selv griper mulighetene. For at studieforbundene fortsatt skal kunne spille en viktig rolle tilpasset framtidens utfordringer, mener utvalget det er nødvendig med nye vinklinger og grep for å tydeliggjøre oppgaver og ansvar.
Du kan lese hele rapporten her.
E-post: Ellen.Satvlund(ät)vofo.no
Sverige

Budgetpropositionen för 2008

I budgeten föreslås en omfattande satsning på läsa, skriva och räkna omfattande 900 miljoner under mandatperioden. Satsningen ska stärka arbetet med elevernas basfärdigheter.
Regeringen föreslår också att 240 miljoner kronor satsas på högre kvalitet i högskolan under 2008. De nya resurserna fördelas främst till de utbildningar som nu har lägst kostnad per plats. Det är humaniora, samhällsvetenskap, juridik och teologi, men även de naturvetenskapliga och tekniska utbildningarna får pengar till ökad kvalitet.
E-post: Nils.Friberg(ät)kristianstad.se
Sverige

Validering

Valideringsdelegationen har fått i uppdrag att initiera och leda en pilotverksamhet avseende validering av minst 500 till 1 000 personers utländska yrkeskompetens.
Pilotverksamheten ska bygga på de metoder och modeller som Valideringsdelegationen hittills utarbetat i samarbete med företrädare för branscher och branschorganisationer.
I samband med satsningen har Valideringsdelegationen tagit fram en broschyr som informerar om arbetet.  Delegationen har också utarbetat ett material som på ett tydligt sätt visar olika steg eller delprocesserna i valideringen.
Läs mer.
E-post: Nils.Friberg(ät)kristianstad.se
Mer om: validering
Sverige

Konferenser om vuxenutbildning i höst

Flexmöten 2007, 10-11 oktober – Vuxenutbildning som strategi för regional utveckling.
CFL-konferensen har som tema regional utveckling. Den regionala utvecklingen utgör en allt viktigare utgångspunkt för utveckling och kompetensförsörjning. Regionala strukturer växer fram inom en rad områden som berör vuxenutbildningen. Regional utveckling innehåller förutom regional tillväxt även möjligheter till personlig utveckling för regionens innevånare samt utveckling av demokratisk medverkan.

Vuxenutbildning i samverkan – Rvux riksmöte i Gävle 18-19 oktober
Förutom ett välkomponerat konferensprogram kommer det vid ett extra riksmöte att läggas förslag om ett samgående mellan Rvux och Lärvux till en ny nationell organisation med namnet Riksförbundet VIS. http://samla.info/r-vux2007

Nationell folkbildningskonferens 23-24 oktober 2007 i Nynäshamn
Konferensen ämnar att i olika aspekter belysa folkbildningsanslagets syften, ge ökad kunskap om och inspiration inför de sju verksamhetsområden som ligger till grund för statens stöd till folkbildningen.
www.folkbildning.se/portals/0/_dokumenter/2013/x/
Laravaxaforandra_program_folkbkonf2007.pdf

NITUS (Nätverket för kommunala lärcentra) -  höststämma i Lycksele den 7 - 8 november.
För mer information och program se: www.lycksele.se/templates/Page.aspx?id=15593

E-post: Nils.Friberg(ät)kristianstad.se
Europa

Equal Opportunities for All - the value of adult learning in promoting equality

The European Association for the Education of Adults (EAEA) and the Nordic Network for Adult Learning (NVL) is organising a conference on the theme of Equal Opportunities for All on December 3 – 4, 2007 in Riga, Latvia.
The conference will address the field of equal opportunities in the lifelong learning perspective and allow the participants to be active and share their points of view during the open space conference, workshops and presentations. The following aspects of equal opportunities and learning will be addressed: learning in later life, consumers as learners, gender issues, migration and participation, access to full citizenship; learning difficulties.
More information:
www.nordvux.net/object/14631/equalopportunitiesforall.htm
E-post: Antra.Carlsen(ät)cfl.se

OECD: 90 % unga finländare studerar

Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling OECD gav tisdagen den 18 september ut sin rapport Education at a Glance.

Av den årligen utkommande jämförelserapporten över utbildningssystemen framgår bland annat att unga finländare i åldern 15–19 år deltar aktivt i utbildning. Nästan 90 procent av ålderskategorin studerar på hel- eller deltid.

Länk till Undervisningsministeriets sida

E-post: Larry.Karkkainen(ät)folkhogskolor.fi

OECD: Expanding higher education can boost job chances for early school-leavers too

More widespread university education means more prosperous economies and provides rich rewards in the labour market for those who graduate.

Furthermore, the job prospects for the less well qualified do not appear to be damaged by the expansion of higher education and may even be improved. Fears of a crowding-out effect, whereby more graduates would mean more unemployment at the lower end of the scale, appear not to be justified. According to the latest edition of the OECD’s annual Education at a Glance in all countries with comparative data, university graduates earn more money and find jobs more easily than people who have not had a university education.

Link to OECD

E-post: Antra.Carlsen(ät)cfl.se
nmr_se


Rubriker 28.9.2007
Headlines 28.9.2007


NORDISKA MINISTERRÅDET
Lanceringskonferencen for det nye Nordplus Ramme program 2008-11


NVL
NVL’s Tenketank utkommer om etteråret med en rapport

Karriärvägledarens arbetsformer ur ett nordiskt perspektiv


DANMARK
Vejlederprisen 2007 går til Helene Valgreen

Væsentlige ændringer og stor indsats på VEU-området i DK

Sorø-møde om realkompetence og folkeoplysning.

Alt det du kan tæller

Værktøj til realkompetencevurdering

Uddannelse af kompetencevejledere


FINLAND
Det nya arbets- och näringsministeriets organisationsstruktur är nu överenskommen


ISLAND
Ny NVL koordinator fra Island

Nesten alle arbeidsføre Islendinger i arbeide


NORGE
Hver 10. arbeidstaker har nedsatt hørsel

Ny lov om voksnes læring?


SVERIGE
Budgetpropositionen för 2008

Validering

Konferenser om vuxenutbildning i höst


EUROPA
Equal Opportunities for All - the value of adult learning in promoting equality


OECD
90 % unga finländare studerar

Expanding higher education can boost job chances for early school-leavers too