8/2007: Basic Skills

 
DialogWeb logo

8/2007: Basic SkillsLEDARE

Ola Nordmann foretrekker å lære på jobben

Illustrasjonsfoto
Mange voksne har liten selvtillitt når det gjelder læring. De har ofte hatt problemer med å tilegne seg kunnskap. Dette fører til at de kan ha mangelfulle basisferdigheter innen lesing, skriving, tallforståelse og grunnleggende IKT. Den norske regjeringen ønsker å gjøre noe med dette, og opprettet i 2006 et program for Basiskompetanse i Arbeidslivet (BKA)
Läs mer »

Danmark

Store huller i viden om læseproblemer

Foto: Johannes Jansson/norden.org
Både det reelle antal af kortuddannede voksne i Norden med læse- og skrivevanskeligheder, spørgsmålet om i hvilken grad læseproblemerne hæmmer de pågældende i deres job eller øvrige virke samt effekten af de mange læse- og skrivekurser for voksne, der bliver udbudt i de nordiske lande, er kraftigt underbelyst, lyder konklusionen i en nordisk undersøgelse.
Läs mer »

Finland

Datavärlden lockar seniorer

Lis-Beth Nyberg
– Jag trodde nog att jag var den sista som skulle skaffa en dator. Pensionerade kontorstjänstemannen Lis-Beth Nyberg från Dalsbruk sitter vid sin dator och visar ett bildspel med gamla fotografier som hennes väninna har skickat till henne via e-post. Hennes fascination inför datorns möjligheter går inte att ta miste på. Hon har överraskat både sig själv och sin omgivning med sitt nya intresse.
Läs mer »

Sverige

Samhall kan ge alla ett arbetsliv

Vi är bäst på att bemanna jobb som kräver många, säger Åsa Berg tf chef för Samhall region Sundsvall. Anledningen till att vi lyckas är att vi kan matcha rätt personer med rätt uppdrag. Hos oss kan människor med funktionshinder utvecklas genom arbete.
Läs mer »

Estland

Long Time Without Work

A remarkable project that took place during the week of adult learner in 2006: lectures organized in trains on their way to Tallinn. On the photo the social scientist Mai Luuk discussing with the passengers on the topic
Despite the fact that unemployment in Estonia has significantly decreased during the last years, the amount of long-term unemployed people has remained constant, in 2006 forming 52 per cent of all unemployed.
Läs mer »

NVL

Kära läsare!

Erica
Ett arbetsliv för alla är det övergripande temat för det här numret av DialogWeb. Artiklarna illustrerar verkligen de många infallsvinklar som man kan ha till denna rubrik från de olika nordiska länderna.
Läs mer »

NVL

Hyvä lukija!

Tämänkertaisen DialogWebin pääteemana on ”työelämä kaikille”. Artikkelit kuvailevat monipuolisesti erilaisia pohjoismaisia näkökulmia aiheeseen.
Läs mer »

NVL

Dear Reader!

The theme of this month’s DialogWeb is “working life for all”. The articles illustrate a variety of Nordic viewpoints into this topic.
Läs mer »
DialogWeb

fokuserar på vuxnas lärande med artiklar och intervjuer från hela Norden och Nordens närområden. DialogWeb har en Nordisk Vuxenutbildningsredaktion (NVR) som ansvarar för aktuell information från respektive land inom teman för DialogWeb.
NVL är utgivare av DialogWeb på uppdrag från SVL (Styrningsgruppen för Vuxnas Lärande), NMR.
Webbpublikationen utkommer 8 gånger om året.

DialogWeb

will publish articles and interviews dealing with actual Nordic adult learning issues as well as provide information from the Baltic countries and the rest of Europe. Editorial board (NVR) is responsible for providing information on the actual DialogWeb theme from their countries.
NVL has been commissioned to publish DialogWeb by SVL (Styrningsgruppen för Vuxnas Lärande), NMR.
DialogWeb will be published 8 times a year.Diskutera artiklar i

NVL:s Forum


nmr_se