8/2007 NVL Uutisia

 

NMR

Nordplus Kehys 2008-2011 -ohjelman aloituskonferenssiin

Nordplus on Pohjoismaiden ministerineuvoston laajin koulutus- ja tutkimusalan ohjelma. Nordplus-ohjelmaan osallistuu Pohjoismaissa joka vuosi yli 10 000 koulutuksen tai elinikäisen oppimisen parissa työskentelevää ihmistä. Ohjelma on nyt arvioitu perusteellisesti, ja se laajenee Baltian maihin.
Haluamme kutsua Sinut mukaan uuden Nordplus Kehys 2008-2011 -ohjelman aloituskonferenssiin, joka pidetään Kööpenhaminassa 8.-9. marraskuuta 2007. 
https://www.welcomehome.dk/Default.aspx?ID=1216
E-post: Antra.Carlsen(ät)cfl.se
NVL

NTT:n raportti valmistumassa

NVL:n tulevaisuuden osaamisen aivoriihi saa pian työnsä päätökseen ja julkaisee syksyllä raporttinsa.
Aivoriihen jäsenet esittelevät raportin kaikissa verkoston jäsenmaissa. Tavoitteena on, että raporttia voivat käyttää kaikki, jotka ovat kiinnostuneita aikuisten oppimisen ja osaamisen edellytysten kehittämisestä. Raportin toivotaan kiinnostavan myös poliitikkoja ja työmarkkinajärjestöjen, yritysten ja kansalaisjärjestöjen johtoa, koulutuksen tarjoajia sekä muita aikuisten oppimisen parissa toimivia.
Jäsenmaissa pidettävien seminaarien päivämäärät: 
18. lokakuuta Norja
25. lokakuuta Islanti
29. lokakuuta Suomi (suomeksi)
31. lokakuuta Ahvenanmaa (ruotsiksi)
15. marraskuuta Tanska
20. marraskuuta Ruotsi
Lisätietoa: www.nordvux.net/page/26/nationellaseminarier.htm
Sigrún Kristín Magnúsdóttir
E-post: sigrunkri(ät)frae.is
NVL

Uraohjauksen työtavat: pohjoismainen näkökulma

CFL ja NVL kutsuvat Teidät aikuisten ura- ja opinto-ohjaajien konferenssiin, joka pidetään Tukholmassa 21. marraskuuta.
Pohjoismaissa tehdään aktiivisesti uraohjauksen tutkimus- ja kehitystyötä. Tätä tarmoa ja työn iloa haluamme välittää konferenssissa, joka pidetään Essinge konferenscenterissä 21.11 kl 9.30 -16.30.
Lisätietoa: www.cfl.se/default.asp?sid=2586
E-post: Carola.Lindholm(ät)vsy.fi
Mer om: vägledning
Danmark

Vuoden 2007 ohjauspalkinnon sai Helene Valgreen – korvaamaton tulisielu!

Vuoden opinto- ja uraohjauspalkinnon saaja on johtanut Folkehøjskolernes Foreningin (Tanskan kansanopistoyhdistys) ohjaushanketta vuodesta 2003. Helene Valgreen on suorittanut ylemmän korkeakoulututkinnon Kööpenhaminan yliopistossa sekä lisäksi hiljattain opinto- ja uraohjauksen maisteriopinnot Danmarks Pædagogiske Universitetissa.” Näin todetaan palkintoa jakavan kustannusyhtiö Forlaget Studie og Erhvervin lehdistötiedotteessa. Palkinnonjakotilaisuus järjestetään Tanskan opinto- ja uraohjaajien liiton kokouksen yhteydessä. Lehdistötiedote kokonaisuudessaan on luettavissa Folkehøjskolernes Foreningin verkkosivuilla osoitteessa www.ffd.dk/aktuelt/vejlederprisen-2007
E-post: Maria.Marquard(ät)skolekom.dk
Mer om: vägledning
Danmark

Suuria muutoksia ja reilu panostus aikuis- ja lisäkoulutukseen

Hallituksen vuonna 2004 perustaman aikuis- ja lisäkoulutustyöryhmän työn tuloksia esitellään pian. Työryhmän tavoitteena on kehittää aikuis- ja lisäkoulutusta niin, että oppilaitoksille luodaan paremmat mahdollisuudet vastata asiakkaiden tarpeisiin. Yhtenä painopistealueena pidetään erityisesti pienille ja keskisuurille yrityksille ja matalasti koulutetuille suunnattua ohjausta ja koulutusneuvontaa. Toinen tärkeä kehityskohde on opitun tunnustaminen: Uusi lakimuutos takaa aikuisopiskelijoille mahdollisuuden opitun tunnustamiseen kaikilla opiskeluasteilla. Opitun tunnustamisen tueksi on kehitetty erilaisia apuvälineitä, kuten elektroninen osaamiskansio ja opitun tunnustamisen järjestäjille suunnattu käsikirja. Opitun tunnustamisesta järjestetään konferenssi 23.10. Kööpenhaminassa.
Osaamiskansio: www.minkompetencemappe.dk
Lisätietoa konferenssista: www.konferencer.net
E-post: Maria.Marquard(ät)skolekom.dk

Sorø-tapaamisen aiheena opitun tunnustaminen ja vapaa sivistystyö

Opetusministeri Bertel Haarder isännöi elokuussa perinteistä Sorøn kaupungissa pidettävää tapaamista, jossa tänä vuonna puhuttiin opitun tunnustamisesta ja vapaasta sivistystyöstä. Teeman valintaan vaikutti uusi lainsäädäntö opitun tunnustamisen lisäämisestä aikuiskoulutuksessa.
Ministeri kirjoitti aiheesta kolumnin päivälehti Politikeniin:
www.dfs.dk/medierne/afskafuddannelses-monopolet.aspx
E-post: Maria.Marquard(ät)skolekom.dk
Danmark

Kaikki osaaminen lasketaan – esite opitun tunnustamisesta kolmannella sektorilla

Sorø-tapaamisen yhteydessä Dansk Folkeoplysnings Samråd (DFS, Tanskan vapaan sivistystyön keskusliitto) julkaisi yhdessä Danske Gymnastik- & Idrætsforeningerin (DGI, Tanskan voimistelu- ja urheiluseurojen keskusliitto) kanssa esitteen, jossa kerrotaan opitun tunnustamisesta kolmannella sektorilla. Esitteessä on muun muassa kolmen ihmisen kertomukset siitä, mitä konkreettista hyötyä opitun tunnustamisesta on ollut heille. 
Esite on nähtävissä verkko-osoitteessa www.dfs.dk/realkompetence/dfsogdgisminipjece.aspx
E-post: Maria.Marquard(ät)skolekom.dk
Mer om: validering
Danmark

Työkalu opitun tunnustamiseen

Dansk Folkeoplysnings Samråd on työskennellyt useiden vuosien ajan määrätietoisesti opitun tunnustamisen saralla. Liitto on muun muassa ollut tiiviisti mukana luomassa IT-pohjaista työkalua, jonka avulla voidaan kuvata ja dokumentoida kolmannella sektorilla hankittua osaamista. Kehitystyö tehtiin Tanskan opetusministeriön toimeksiannosta. Työkalun avulla voidaan kuvailla erityisesti henkilökohtaista avainosaamista, kuten sosiaalisia taitoja ja oppimistaitoja. Nämä taidot ovat ratkaisevan tärkeitä nykyajan työelämässä ja koulutusjärjestelmässä, mutta niitä pidetään vaikeammin mitattavina kuin ammatillista osaamista.
Työkalun vahvuus on, että se auttaa yksilöä kuvailemaan sanallisesti henkilökohtaista avainosaamistaan, ja sitä kautta tiedostamaan, että tällaisesta osaamisesta on hyötyä koulutuksessa tai työssä.
Seuraavista linkeistä pääset tutustumaan työkalun kolmeen eri versioon: 
www.realkompetence-folkeoplysning.dk
www.realkompetence-forening.dk
www.realkompetence-frivillig.dk
E-post: Maria.Marquard(ät)skolekom.dk
Mer om: validering
Danmark

Opitun tunnustamisen oppaita ja ohjaajia koulutetaan

DGI (Danmarks Gymnastik- och Idrætsforeninger) ja DFS (Dansk Folkeoplysnings Samråd) tehostavat työtään kolmannen sektorin opitun tunnustamisen parissa muun muassa kouluttamalla ”sparraajia”, jotka auttavat ihmisiä selvittämään ja kuvailemaan kolmannella sektorilla hankkimaansa osaamista. DGI on kouluttanut joukon ”opitun tunnustamisen oppaita”, jotka vuorostaan kouluttavat yhdistysten ym. johtajia sparraajiksi. Lisäksi DFS ja Daghøjskoleforeningen (eksternaattikansanopistojen yhdistys) johtavat pilottihanketta, jonka puitteissa koulutetaan maan ensimmäiset opitun tunnustamisen ohjaajat. Tällä hetkellä kyseiseen koulutukseen osallistuu 24 kokenutta opinto- ja uraohjaajaa.
Tietoa hankkeesta osoitteessa www.dfs.dk
E-post: Maria.Marquard(ät)skolekom.dk
Finland

Työ- ja elinkeinoministeriön organisaatiorakenteesta sovittu

Ensi vuoden alussa toimintansa aloittavalla työ- ja elinkeinoministeriöllä on keskeinen asema  Suomen innovaatio-, yritys- ja työllisyysasioissa. Ministeriön vastuulla on valtaosa Lissabonin strategian toteuttamisesta. Sen hallinnonala on vahva, kansainvälisesti kilpailukykyinen toimija. Työ- ja elinkeinoministeriö vastaa globaalin talouden haasteisiin ja luo edellytyksiä toiminnoille, jotka pystyvät menestymään verkostojen taloudessa.
Työ- ja elinkeinoministeriöön perustetaan neljä osastoa: työllisyys- ja yrittäjyysosasto, työelämä- ja markkinaosasto, innovaatio-osasto sekä energia- ja ilmasto-osasto. Osastojaossa on yhdistetty uudella tavalla ministeriön tehtäväkokonaisuuksia. Uusi rakenne antaa mahdollisuuden panostaa synergisesti innovaatioihin ja tuottavuuteen, yrittäjyyteen, työvoimaan ja sen saatavuuteen, työelämän kehittämiseen ja markkinoiden toimivuuteen sekä energia- ja ilmastopolitiikan suuriin haasteisiin.
Lue lisää
E-post: Carola.Lindholm(ät)vsy.fi
Island

Islantiin uusi NVL-koordinaattori

Opettaja ja matkailupäällikkö Anna Vilborg Einarsdóttir aloittaa Islannin NVL-koordinaattorina 1. lokakuuta.
Koordinaattorin työn lisäksi Anna työskentelee asiantuntijana NVL:n islantilaisessa isäntäorganisaatiossa Arbeidslivets opplæringssenterissä (Työelämän koulutuskeskus) Reykjavikissa. Anna on opettanut sekä lapsia että aikuisia peruskoulussa ja toisella asteella vuodesta 1983. Viimeisten viiden vuoden ajan Anna on kouluttanut tulevia matkaoppaita aikuisoppilaitoksessa.
Sigrún Kristín Magnúsdóttir
E-post: sigrunkri(ät)frae.is
Island

Lähes kaikki työkykyiset islantilaiset kuuluvat työvoimaan

OECD:n tilastojen mukaan 91,1 % 15–64-vuotiaista islantilaisista oli viime vuonna työssä tai haki työtä. Tämä tarkoittaa, että Islannissa suurempi osuus väestöstä kuin missään muualla kuuluu työvoimaan, eli työllisiin tai aktiivisiin työnhakijoihin.
OECD:n mukaan niissä maissa, joissa työvoimaan kuuluvien osuus on matala, on heikosti kehittynyt hyvinvointijärjestelmä. Esimerkiksi lasten ja vanhusten hoito on tällöin perheenäitien vastuulla. Niinpä joissain maissa naisista vain 55,8 % käy kodin ulkopuolella töissä, kun taas Islannissa viime vuoden luku oli 81,7 %.
Sigrún Kristín Magnúsdóttir
E-post: sigrunkri(ät)frae.is
Norge

Kuulovammaiset työntekijät tarvitsevat tukea

Joka kymmenennellä työntekijällä on kuulon alenema.

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitetin (NTNU) tekemän tutkimuksen mukaan kuulovammaiset saavat kuitenkin vaihtelevasti tukea työtovereiltaan ja esimiehiltään. Toimiva viestintä on työyhteisön kulmakivi. Tutkimustulokset osoittavat, että viestintää häiritsevillä ja edistävillä tekijöillä on vaikutusta sosiaalisen yhteenkuuluvuuden tunteeseen. Kuulovammaiset kertovat, että keskusteluihin osallistuminen ja suullisen informaation vastaanottaminen vie paljon energiaa, ellei työpaikalla oteta huomioon heidän erityistarpeitaan.
Norjankielinen artikkeli aiheesta 
Hankekuvaus

E-post: Ellen.Stavlund(ät)vofo.no
Mer om: hinder
Norge

Uusi laki aikuisten oppimisesta?

Sivistysliittojen (studieforbund) roolia tiedon välittäjinä arvioinut työryhmä esitti syyskuussa yksimielisen kantansa.
- Radikaalein ehdotuksemme on uusi laki, joka sääntelisi yhtenäisemmin formaalin koulutusjärjestelmän ulkopuolista vapaaehtoista, ei-kaupallista koulutusta. Lisäksi ehdotamme lisää aluetason vastuuta tämäntyyppiseen koulutukseen, työryhmän puheenjohtaja Audun Tron kertoo.
Työryhmän mukaan sivistysliitot ovat yksi monista koulutusalan toimijoista, jotka edesauttavat työelämän ja yhteiskunnan tavoitteiden saavuttamista valtiollisella, alueellisella ja paikallisella tasolla. Sivistysliittojen vahvin puoli on, että ne tarjoavat avoimen ja helposti lähestyttävän oppimisympäristön. Liittojen mahdollisuus toimia aktiivisesti ja näkyvästi yhteiskunnan eri osa-alueilla edellyttää kuitenkin parempaa yhteistyötä julkisen sektorin toimijoiden kanssa. Julkisen sektorin on annettava sivistysliitoille toimintamahdollisuuksia, ja liittojen on itse tartuttava tilaisuuteen. Työryhmän mielestä sivistysliittojen on myös löydettävä uusia keinoja tehtävien ja vastuualueiden selventämiseksi, jotta ne pystyisivät sopeutumaan tulevaisuuden haasteisiin ja olemaan jatkossakin tärkeä toimija.
Koko raportti (pdf) 
E-post: Ellen.Stavlund(ät)vofo.no
Sverige

Hallituksen budjettiesitys: mittava panostus perustaitoihin

Budjettiesityksessä ehdotetaan hallituskaudelle mittavaa 900 miljoonan kruunun panostusta perustaito-opetukseen.
Varat käytetään oppilaiden luku, - kirjoitus- ja laskutaitojen vahvistamiseen. Lisäksi hallitus esittää, että korkeakoulujen laadun parantamiseen käytetään 240 miljoonaa kruunua vuonna 2008. Ensisijaisesti rahaa halutaan suunnata niille koulutusaloille, joiden opiskelupaikkakohtaiset kulut ovat pienimmät. Näin ollen laaturahoitusta saavat humanistisen ja yhteiskuntatieteellisen alan koulutukset ja oikeustieteen, teologian, luonnontieteiden sekä tekniikan koulutusohjelmat.
E-post: Nils.Friberg(ät)kristianstad.se
Sverige

Opitun tunnustamisen valtuuskunnalle pilottihanke

Opitun tunnustamisen valtuuskunta Valideringsdelegationen on saanut tehtäväksi toteuttaa pilottihankkeen jonka tavoitteena on ainakin 500–1000 henkilön ulkomailla hankitun ammattitaidon tunnustaminen.
Hankkeessa käytetään toimintatapoja ja malleja, jotka Valideringselegationen on kehittänyt yhdessä eri alojen ammattilaisten ja järjestöjen kanssa. Hankkeesta on tehty esite.
Lisäksi valtuuskunta on tuottanut kirjallista materiaalia, jossa esitellään opitun tunnustamisen eri vaiheet tai osaprosessit. 
Lisää aiheesta.
E-post: Nils.Friberg(ät)kristianstad.se
Mer om: validering
Sverige

Aikuiskasvatusaiheisia konferensseja syksyllä 2007

Flexmöten 2007, 10 – 11. lokakuuta – aikuiskasvatus alueellisen kehityksen strategiana
Aikuiskoulutus yhteistyössä – Valtakunnallisen aikuiskoulutusliiton (Rvux) maanlaajuinen kokous Gävlessä 18. – 19. lokakuuta

Kansallinen vapaan sivistystyön konferenssi 23. – 24. lokakuuta 2007 Nynäshamnissa
Ks. Pdf.

NITUS (Kunnallisten opintokeskusten verkosto) pitää syyskokouksensa 7. – 8. marraskuuta Lyckselessä
Lisätietoa ja ohjelma: www.lycksele.se/templates/Page.aspx?id=15593

Tulevaisuuden osaaminen – kansallinen NVL-seminaari Tukholmassa 20. marraskuuta
Ohjelma ja raportti luettavissa noin viikon kuluttua osoitteessa www.nordvux.net

E-post: Nils.Friberg(ät)kristianstad.se
Europa

Equal Opportunities for All - the value of adult learning in promoting equality

The European Association for the Education of Adults (EAEA) and the Nordic Network for Adult Learning (NVL) is organising a conference on the theme of Equal Opportunities for All on December 3 – 4, 2007 in Riga, Latvia.
The conference will address the field of equal opportunities in the lifelong learning perspective and allow the participants to be active and share their points of view during the open space conference, workshops and presentations. The following aspects of equal opportunities and learning will be addressed: learning in later life, consumers as learners, gender issues, migration and participation, access to full citizenship; learning difficulties.
More information:
www.nordvux.net/object/14631/equalopportunitiesforall.htm
E-post: Antra.Carlsen(ät)cfl.se

OECD: Education at a Glance

OECD:n vertailuraportti: Nuorten suomalaisten koulutustaso lähestyy maailman kärkeä

Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö OECD julkaisi tiistaina 18. syyskuuta vuosittaisen koulutusjärjestelmien vertailuraporttinsa Education at a Glance. Raportista käy muun muassa ilmi, että 15–19-vuotiaat suomalaiset nuoret osallistuvat aktiivisesti koulutukseen. Lähes 90 prosenttia ikäluokasta opiskelee pää- tai sivutoimisesti.

Linkki Opetusministeriön sivulle

E-post: Larry.Karkkainen(ät)kansanopistot.fi

OECD: Expanding higher education can boost job chances for early school-leavers too

More widespread university education means more prosperous economies and provides rich rewards in the labour market for those who graduate.

Furthermore, the job prospects for the less well qualified do not appear to be damaged by the expansion of higher education and may even be improved. Fears of a crowding-out effect, whereby more graduates would mean more unemployment at the lower end of the scale, appear not to be justified. According to the latest edition of the OECD’s annual Education at a Glance in all countries with comparative data, university graduates earn more money and find jobs more easily than people who have not had a university education.

Link to OECD

E-post: Antra.Carlsen(ät)cfl.se
nmr_fi


Otsikot 28.9.2007


POHJOISMAIDEN MINISTERINEUVOSTO
Nordplus Kehys 2008-2011 -ohjelman aloituskonferenssi


NVL
NTT:n raportti valmistumassa

Uraohjauksen työtavat: pohjoismainen näkökulma


TANSKA
Vuoden 2007 ohjauspalkinnon sai Helene Valgreen

Suuria muutoksia ja reilu panostus aikuis- ja lisäkoulutukseen

Sorø-tapaamisen aiheena opitun tunnustaminen ja vapaa sivistystyö

Kaikki osaaminen lasketaan – esite opitun tunnustamisesta kolmannella sektorilla

Työkalu opitun tunnustamiseen

Opitun tunnustamisen oppaita ja ohjaajia koulutetaan


SUOMI
Työ- ja elinkeinoministeriön organisaatiorakenteesta sovittu


ISLANTI
Islantiin uusi NVL-koordinaattori

Lähes kaikki työkykyiset islantilaiset kuuluvat työvoimaan


NORJA
Kuulovammaiset työntekijät tarvitsevat tukea

Uusi laki aikuisten oppimisesta?


RUOTSI
Hallituksen budjettiesitys: mittava panostus perustaitoihin

Opitun tunnustamisen valtuuskunnalle pilottihanke

Aikuiskasvatusaiheisia konferensseja syksyllä 2007


EUROOPPA
Equal Opportunities for All - the value of adult learning in promoting equality


OECD
Education at a Glance

Expanding higher education can boost job chances for early school-leavers too