8/2008: Forskning i fokus

 
DialogWeb logo

8/2008: Forskning i fokusLEDARE

En god buddy giver mod på uddannelse

Regionsmesterskab B&A, Foto: Andreas Schnalke
Individuelt tilrettelagte introduktionsforløb. Nye, integrerede samarbejder mellem forskellige uddannelsesinstitutioner. Eller stimulering af organiserede kammeratskaber mellem nye og mere erfarne studerende. På en konference i januar præsenteres en mængde forsøgs- og udviklingsprojekter, som har fokus på at fastholde flere studerende i erhvervsuddannelserne.
Läs mer »

Finland

Samarbetsinlärning nyckel till framgång för unga företagare

Veiskilt. Foto: Nikolaj Bock /norden.org
I Team Academy i Jyväskylä lär sig studenterna företagsekonomi och marknadsföring genom att grunda egna företag, lära sig av varandra och av sina kunder. I slutet av studierna reser de jorden runt.
Läs mer »

Island

Utdanning, forskning og innovasjon medisin i krisen

Reykjavík, foto: Johannes Jansson/norden.org
Det har vært harde tider i det siste på Island. Banksystemet gikk konkurs, økonomien halter og mange bedrifter er nødt til å redusere kostnader og sende medarbeidere hjem.
Läs mer »

Norge

En pedagogrevolusjon?

Tone Cecilie Carlsten
Snøen laver ned, og jeg stamper meg fram mellom de store mursteinsbygningene i den norske kunnskapens høyborg, Universitetet i Oslo. På Helga Engs Hus, det Utdanningsvitenskapelige fakultet, møter jeg en engasjert, kunnskapsrik og pedagogisk Tone Cecilie Carlsten med et klart mål for øye: Pedagoger på enhver arbeidsplass!
Läs mer »

Åland

Forskning om vuxenutbildning?

Den här artikeln handlar huvudsakligen om förutsättningarna för forskning om vuxenutbildning på Åland än om forskningsresultat.
Läs mer »

Estland

How 102 000 people learned to use the Internet

Alar Ehandi, leader of the project “Look@World”
On the 17th October 2008 the XII Adult Education Forum took place in Estonia. Alar Ehandi, leader of the project “Look@World”, gave a presentation about the legendary project which within one and a half years gave Internet skills to 102 000 people.
Läs mer »

PORTRÄTT

Ingegerd Green

Ingegerd Green
”Självtillit, självbestämmande och handlingskraft tillsammans med få hierarkier och gemensamma värderingar är fördelar som kommer att gagna Norden i framtiden” anser Ingegerd Green, konsult med många och väl utvecklade uppfattningar kring lärande och utveckling.
Läs mer »

NVL

Kjære leser,

Forskning eller ikke forskning, det handler om kunnskap og kompetanse. Om å utvikle den nye kunnskapen, om å analysere kunnskapssamfunnet, og om å finne suksessoppskriftene.
Läs mer »

NVL

Hyvä lukija,

tieto ja osaaminen ovat keskeisiä niin akateemisen tutkimuksen kuin muiden elämänalojen näkökulmasta. On tärkeää kehittää uutta tietoa, analysoida tietoyhteiskuntaa ja pyrkiä löytämään menestyksen reseptit. Nämä teemat toistuvat kaikissa tämän numeron artikkeleissa.
Läs mer »

NVL

Dear Reader,

knowledge and competence are significant both to academic research and to other areas of life. It is important that we create new knowledge, analyse the information society, and seek recipes for success. These are recurring themes in this DialogWeb.
Läs mer »

DialogWeb

fokuserar på vuxnas lärande med artiklar och intervjuer från hela Norden och Nordens närområden. DialogWeb har en Nordisk Vuxenutbildningsredaktion (NVR) som ansvarar för aktuell information från respektive land inom teman för DialogWeb.
NVL är utgivare av DialogWeb på uppdrag från SVL (Styrningsgruppen för Vuxnas Lärande), NMR.
Webbpublikationen utkommer 8 gånger om året.

www.nordvux.net/
rss/10/page.htm
- via denna länk får du det nyaste numret av DialogWeb som RSS-import.

DialogWeb

will publish articles and interviews dealing with actual Nordic adult learning issues as well as provide information from the Baltic countries and the rest of Europe. Editorial board (NVR) is responsible for providing information on the actual DialogWeb theme from their countries.
NVL has been commissioned to publish DialogWeb by SVL (Styrningsgruppen för Vuxnas Lärande), NMR.
DialogWeb will be published 8 times a year.

www.nordvux.net/
rss/10/page.htm
- with this link You'll get the latest issue of DialogWeb as RSS-import.nmr_se