8/2010: Demokrati och aktivt medborgarskap

 
DialogWeb logo

8/2010: Demokrati och aktivt medborgarskapDanmark

Fagforeninger skal lytte sig til medlemmer

Byggarbetsplats. Foto: Johannes Jansson /norden.org
LO-fagbevægelsen organiserer langt færre medlemmer end tidligere. Den tendens skal vendes. Ellers er hele den danske forhandlingsmodel i fare. Fagforeningerne skal ud på arbejdspladserne og lytte til medlemmerne, fremhæver forbundssekretær i 3F Claus Jørgensen.
Läs mer »

Finland

Svårt att veta varför demokrati fungerar

Ny forskning visar att finländare vet mera om politik än man tidigare trott.
Hur är det möjligt att en representativ demokrati fungerar trots att folket inte vet nästan något alls om politik? Det är en fråga som statsvetare redan länge har ställt och ett fenomen som de gett namnet demokratins paradox. En ny doktorsavhandling visar dock att finländare är bättre rustade för ett aktivt medborgarskap än man tidigare trott.
Läs mer »

Island

Ny grundlov, nyt koncerthus – og en lysere fremtid?

Demonstration i Reykjavik. Foto: Ane Cecilie Blichfeldt /norden.org
Kun 36 % av stemmeberettigede valgte at stemme når Islændingene i slutningen af november ved en folkeafstemning valgte 25 repræsentanter til en forsamling, som i foråret 2011 skal udvikle et forslag til ny grundlov. Samtidig med at grundlovsforslaget skal være klart, åbnes et storslået koncerthus i Reykjavik. Optimisme i det kriseplagede land!
Läs mer »

Norge

Kan studieforbundene redde det aktive medborgerskapet?

Ældre. Foto: Karen Beate Nøsterud /norden.org
I den nye norske voksenopplæringsloven er det fastsatt seks overordnede mål for studieforbundenes aktivitet. Det første målet på listen er ”Å bidra til å vedlikeholde og styrke demokratiet og legge grunnlag for bærekraftig utvikling ved å engasjere og utvikle aktive medborgere”. Jeg har spurt to studieforbund om hvilke tanker de gjør seg om dette? Hvor ligger utfordringene for aktivt medborgerskap – og hva gjør de egentlig med dem?
Läs mer »

Sverige

Med sikte på vardagsmakt

Araz, Shirin, Sargul, Nadia och Foosiyo går kursen Många sorter som har givit bättre kunskaper i kafé- och restaurangarbete samt förbättrade kunskaper i svenska.
De flesta folkhögskolor har en lång tradition av att arbeta för att få de studerande att känna sig mer delaktiga i samhället. I detta nummer tittar DialogWeb närmare på två svenska folkhögskolors arbete med att få människor att känna att de har makt över sin vardag och möjlighet att göra sig hörda.
Läs mer »

Åland

Med demokrati som exportvara

Vintervy över västra hamnen i Mariehamn. Snett från den 4-mastade barken Pommern ses Ålands fredsinstitut med sitt röda, snöklädda tak. Foto: Eivor Lindström
På Hamngatan 4 i Mariehamns västra hamn hittar du Ålands fredsinstitut. Det är en politiskt och religiöst obunden stiftelse som bedriver forskning och praktisk verksamhet på såväl lokal som internationell nivå inom de tre sakområdena säkerhet, självstyrelsearrangemang och minoritetsskydd.
Läs mer »

Färöarna

En ny chance

Maria Fríða Guttesen fra Torshavn har igen fået mod på at uddanne sig.
Alle kan lære at læse og skrive. Vores tilbud er en ny chance til de mennesker, der ikki fik lært det i folkeskolen. Og succes-raten er næsten 100 procent, siger kvinden, der i 2001 stiftede en færøsk forening for folk, der har læse- og skrivevanskeligheder.
Läs mer »

Estland

Civil society in the new and old Europe

Estonians have to learn to value the advantages of civil society, says Mari-Liis Jakobson, one of the researchers in the project „Transnet“.
A country with an underdeveloped civil society tends to become „colonized“ by the civil societies of its neighbouring countries. This is one of the surprising findings of Estonian social scientists working in the project EU FP7 „Trans-net“ („Transnationalisation, Migration and Transformation: Multi-Level Analysis of Migrant Transnationalism“).
Läs mer »


Beställ DialogExpress och NVL:s Nyhetsbrev
Tilaa DialogExpress ja NVL:n Uutiskirje

Prenumerationsservice

NVL

Dear Reader

Raivo
A good citizen is an active citizen – nobody dares to doubt about the validity of this point. But what to do when people are not active citizens? This is the reoccurring question for adult and youth educators. There are two different conceptions on how to solve the problem of inactivity: the conception of learning and teaching on the one side and the conception of practice on the other.
Läs mer »
DialogWeb

fokuserar på vuxnas lärande med artiklar och intervjuer från hela Norden och Nordens närområden. DialogWeb har en Nordisk Vuxenutbildningsredaktion (NVR) som ansvarar för aktuell information från respektive land inom teman för DialogWeb.
NVL är utgivare av DialogWeb på uppdrag från SVL (Rådgivningsgruppen for Nordisk Samarbejde om Voksnes Læring), NMR.
Webbpublikationen utkommer 6 gånger under år 2011.

www.nordvux.net/
rss/10/page.htm
- via denna länk får du det nyaste numret av DialogWeb som RSS-import.

DialogWeb

will publish articles and interviews dealing with actual Nordic adult learning issues as well as provide information from the Baltic countries and the rest of Europe. Editorial board (NVR) is responsible for providing information on the actual DialogWeb theme from their countries.
NVL has been commissioned to publish DialogWeb by SVL (Rådgivningsgruppen for Nordisk Samarbejde om Voksnes Læring), NMR.
DialogWeb will be published 6 times during the year of 2011.

www.nordvux.net/
rss/10/page.htm
- with this link You'll get the latest issue of DialogWeb as RSS-import.nmr_se