8/2010 NVL Uutisia

 

Danmark

AMU-koulutukset täyttävät 50 vuotta

Lyhytkestoiset työmarkkinakoulutukset juhlivat 50-vuotista taivaltaan

Vuodesta 1960 asti Tanskassa on tarjottu aikuisille lyhytkestoisia AMU-työmarkkinakoulutuksia. Vuonna 2009 AMU-koulutuksiin osallistui puoli miljoonaa henkilöä, jotka käyttivät yhteensä yli miljoona kurssipaikkaa. AMU-koulutuksia kehittää jatkuvasti 11 täydennyskoulutustoimikuntaa, joten ne seuraavat aikaansa. Niinpä joka vuosi perustetaan uusia koulutusohjelmia ja lakkautetaan vanhoja. Juhlavuoden kunniaksi julkaistaan AMU-lehti, jonka artikkeleissa käsitellään sekä historiaa että nykypäivää.

Lataa lehti linkistä: www.e-pages.dk/uvm/28/?r=1 tai www.uvm.dk/amuavis

Maria Marquard
E-post: marq(ät)dpu.dk

FOFU lakkautettiin

Jäsenmäärän lasku ja sisällöllisesti sekä taloudellisesti muuttuneet toimintaedellytykset ovat syynä siihen, että FOFU (kansansivistystyön ja aikuisopetuksen tutkimus- ja kehitystyön yhdistys) lakkautettiin 11. syyskuuta pidetyssä kokouksessa.
FOFU sai alkunsa toukokuussa 1985. Aikuisopetuksen ja kansanvalistuksen kehityskeskus oli tuolloin vastikään perustettu, ja tutkimusneuvostot olivat päättäneet, että aikuiskoulutusta ja vapaata sivistystyötä on edistettävä Tanskassa. Säilyttääkseen ja kehittääkseen koulutuksen tutkijoiden, kehittäjien ja ammattilaisten välisiä tiiviimpiä yhteyksiä pieni tutkijaryhmä päätti perustaa avoimen foorumin, FOFU:n.
Kokouksessa pienempi työryhmä sai tehtäväkseen tutkia mahdollisuuksia jatkaa työtä aikuispedagogiikan parissa ja säilyttää koulutuksen tutkijoiden, kehittäjien ja ammattilaisten välisen kontaktin.
Maria Marquard
E-post: marq(ät)dpu.dk

”Aikuispedagoginen kehitysverkosto” perustettu

Verkoston tarkoituksena on:
• Säilyttää nuorten ammattilaisten kiinnostus aikuispedagogiikkaan
• Olla mukana aikuispedagogiikan alan ammatillisessa kehittämisessä
• Edistää jäsenten välistä kokemusten vaihtoa aikuispedagogiikan käytänteiden, tutkimuksen ja uusien hankkeiden osalta.
Yhdistyksen päämääränä on tehdä yhteistyötä kansallisten ja kansainvälisten yhteistyökumppaneiden kanssa.
Väliaikainen yhteyshenkilö: Carina Brit Christensen, carina.brit(ät)gmail.com, puh. +45 6167 0611.
Maria Marquard
E-post: marq(ät)dpu.dk

Lontoon “Adult Learners’ Week” poiki Ålborgiin oppimisen teemapäivän

Ålborgin seudun ammatilliset aikuisoppilaitokset, kansanopistot ja kansalaisopistot ym. kutsuvat ihmisiä yhteiseen oppimisen teemalauantaihin. Eri puolilla kaupunkia esitellään aikuisille tarjolla olevia opiskelumahdollisuuksia pirteillä ja innostavilla tavoilla.

Paikallistason hanke on saanut innoituksensa Tanskan kansansivistystyön yhteisjärjestön Englantiin tekemästä vierailusta, jonka yhtenä puheenaiheena oli Lontoossa järjestettävä Adult Learners’ Week. Oppimisen teemalauantai on hyvä esimerkki siitä, miten yhdestä kontekstista saatua inspiraatiota voidaan soveltaa toiseen kontekstiin.

Lue ohjelma (tanskaksi)

Maria Marquard
E-post: marq(ät)dpu.dk

Finland

Lisäystä aikuiskoulutuksen määrärahoihin

Hallituksen talousarvioesityksessä vuodelle 2011 esitetään kahden prosentin lisäystä aikuis-koulutuksen määrärahoihin. Koko työikäisen aikuisväestön mahdollisuuksia osaamisensa parantamiseen lisätään jatkamalla ammatillisesti suuntautuneen aikuiskoulutuksen koko-naisuudistuksen (AKKU) toimeenpanoa.

Koulutuksen järjestäjille myönnettävillä opintosetelityyppisillä avustuksilla helpotetaan vailla ammatillista tutkintoa olevien aikuisten mahdollisuuksia suorittaa ammatti- tai erikoisammattitutkinto vuodesta 2011 lukien.
Opetushenkilökunnan mahdollisuuksia ammatillisen osaamisen kehittämiseen parannetaan jatkamalla Osaava-täydennyskoulutusohjelman toteutusta.

www.minedu.fi/OPM/Tiedotteet/2010/09/budjetti.html?lang=sv&extra_locale=fi

E-post: Pirkko.Sartoneva(ät)vsy.fi

Island

Uusi laki aikuisoppijoista astuu voimaan

Islannin parlamentti hyväksyi maaliskuussa 2010 uuden aikuisten oppimista koskevan lain, joka astuu voimaan 1. lokakuuta 2010. Lain tavoitteena on tarjota uusia opiskelumahdollisuuksia aikuisille, joilla on vain vähän formaalia koulutusta.

Linkki islanninkieliseen lakitekstiin: Althingi.is

Sigrún Kristín Magnúsdóttir
E-post: sigrunkri(ät)frae.is

Islanti käytti OECD-maista eniten varoja koulutukseen vuonna 2007

Yleisesti ottaen ikäjakauma ja koulutukseen osallistuminen vaikuttavat paljon eri maiden  koulutusmenoihin. Koulutukseen käytetään yleensä enemmän varoja maissa, joiden väestö on nuorta ja joiden väestöstä suuri osuus on opiskelijoita, kuten Islannissa. Islanti käytti vuonna 2007 koulutukseen 7,8 % bruttokansantuotteesta, eli enemmän kuin mikään muu OECD-maa. OECD:n painotettu keskiarvo oli 6,2 % BKT:sta ja OECD-maiden keskiarvo oli 5,7 % BKT:sta. Oppilaitoksiin käytettyjen varojen prosenttiosuus BKT:sta on Islannissa laskenut 0,2 prosenttiyksikköä vuodesta 2006. Islannissa koulutuksen osuus julkisen sektorin menoista oli yhteensä 17,4 %, kun OECD-maiden keskiarvo on 13 %. Koulutuksen osuus julkisen sektorin menoista kasvoi vuosina 2003–2007 kaikissa OECD-maissa, joista on vertailukelpoisia tietoja.

Lisätietoa (englanniksi): www.statice.is/Pages/444?NewsID=4965

Sigrún Kristín Magnúsdóttir
E-post: sigrunkri(ät)frae.is

Norge

Lukeminen avaa uusia maailmoja

Vuonna 2010 aikuisten oppimisen viikon teemana on lukeminen ja lukutaidon keskeinen osa kaikessa oppimisessa. Teemaviikkoa vietetään 25.–31.10. koko Norjassa.

Lukemisesta järjestetään myös inspiraatiopäivä 29.10. Opetusministeri Kristin Halvorsenin vierailun lisäksi ohjelmassa on muun muassa kulttuurijournalisti, kirjailija Mala Wang-Naveenin esittämiä pakinoita. Tänä vuonna vietetään myös lukemisen teemavuotta, jonka aikana Leser søker bok -organisaatio jakaa ilmaiseksi neljän kirjailijan teoksia. Yksi näistä kirjailijoista, Selma Lønning Aarø, osallistuu inspiraatiopäivään lukemalla ääneen teoksestaan ”Vekevis”. Inspiraatiopäivä järjestetään Kobenin kulttuuritalossa Kolbotnissa.

Lisätietoa (norjaksi) http://laringsdagene.wordpress.com/

Jakob Sletten
E-post: sletten(at)nade-nff.no

Mitä hyötyä kansanopistosta on opiskelijalle?

Raportti kansanopisto-opiskelusta valmistui elokuun lopulla.

Norjan opetusministeriö on yhdessä Kansanopistoneuvoston kanssa rahoittanut tutkimushankkeen, jossa tutkitaan kansanopisto-opiskelun hyötyjä. Raportti luovutettiin ministeri Kristin Halvorsenille 27. elokuuta. Raportti  julkaistaan NTNU-korkeakoulun opettajankoulutuslaitoksen ja  yhteiskuntatieteen tiedekunnan julkaisuna.

Lataa (norjankielinen) raportti tästä: PDF

Jakob Sletten
E-post: sletten(at)nade-nff.no

Sverige

Korkeakouluopiskelijat suorittavat entistä vähemmän opintopisteitä

Ruotsin korkeakouluvirasto on analysoinut korkeakouluopiskelijoiden opintosuoritusten määrää. Virasto tutki, kuinka suuren osan kursseistaan opiskelijat saivat suoritetuksi loppuun. Tulokset osoittavat, että opintopistesuoritusten määrä on laskenut sekä miesten että naisten osalta. Lasku johtuu todennäköisesti etäopiskelun lisääntymisestä.

Lisätietoa (ruotsiksi): PDF

E-post: Asta.Modig(ät)skolverket.se

Tuore raportti: Puoli miljoonaa nuorta ”hanttihommissa”

Tuoreen tutkimuksen mukaan monet nuoret ovat työssä, joka joko nähdään välivaiheena jotain parempaa odotellessaan, joka ei kuulu heidän osaamisalueeseensa tai joka vaatimuksiltaan alittaa heidän osaamistasonsa.
”Hanttihommiin” juuttumisesta aiheutuu suuria ongelmia siksi, että suuri määrä ihmisiä työskentelee väärällä alalla tai liian helpoissa tehtävissä, jolloin heidän osaamisensa rapautuu. 
Osaamisen heikentyminen huonontaa nuorten mahdollisuuksia löytää tulevaisuudessa ”oikea” työ. Lisäksi työnantajien on vaikeaa löytää oikeanlaista osaamista, mikä voi johtaa talouden tuottavuuden laskuun. Pitkällä aikavälillä tämä kehitys rasittaa yhteiskuntataloutta, todetaan Ruotsin elinkeinoelämän keskusjärjestön raportissa.
 
Lisätietoa (ruotsiksi): PDF
E-post: Asta.Modig(ät)skolverket.se

Uusi verkkosivusto aiemmin hankitun osaamisen tunnustamisesta

Ruotsin ammattikorkeakouluvirasto on avannut verkkosivuston, jossa on ajankohtaista tietoa aiemmin hankitun osaamisen tunnustamisesta. Sivustoa ylläpitävät koulutus- ja työvoimaviranomaiset yhteistyössä eri alojen ammattijärjestöjen kanssa.

Lisätietoa (ruotsiksi): www.valideringsinfo.se

E-post: Asta.Modig(ät)skolverket.se
Mer om: validering

Väitöskirja ruotii työpaikoilla tapahtuvaa osaamisen tunnustamista

Työntekijöiden osaamisen näkyväksi tekemisestä seuraa sekä hyötyjä että riskejä, Leif Berglund toteaa tohtorinväitöskirjassaan. Väitöskirjan pohjana oleva tutkimustyö tehtiin yhteistyössä kahden yrityksen ja kahden kunnan kanssa.

Työnantaja, joka haluaa selvittää työntekijöidensä osaamista, joutuu tasapainottelemaan riskien ja hyötyjen välillä. Yhtäältä kartoitus tuo esiin osaamista, joka on hyödyksi yritykselle. Toisaalta tietoisuus osaamisesta voi tuoda mukanaan myös yritykselle kielteisiä seurauksia, kuten palkankorotusvaatimuksia tai työntekijöiden siirtymistä muualle töihin. Aiemmin hankitun osaamisen tunnustamista käytetään sekä aikuiskoulutuksessa että työnvälityksessä, kun osaamisesta tarvitaan kirjallinen todistus.

Lisätietoa (ruotsiksi) Webfinanser.com –verkkosivustolla.

Linkki (ruotsinkieliseen) julkaisuun: Ltu.se

E-post: Asta.Modig(ät)skolverket.se

Koulutustaso toi huippusijoituksen

Ruotsi sijoittuu toiseksi maailman kilpailukykyisimpien maiden listalla. Maailman talousfoorumin mukaan kaksi tärkeintä kilpailukyvyn edellytystä ovat korkea koulutustaso ja osaamisen kehittäminen.

Linkki maailman talousfoorumiin World Economic Forum

E-post: Larry.Karkkainen(ät)folkhogskolor.fi

NVL

NQF Pohjoismaissa

27 Euroopan maata on sopinut yhteisestä tutkintojen viitekehyksestä (EQF eli eurooppalainen tutkintojen viitekehys elinikäisen oppimisen edistämiseksi).

EQF on yhteinen eurooppalainen viitekehikko, jonka tarkoituksena on luoda yhteys eri maiden kansallisten tutkintojärjestelmien ja viitekehysten välille. EQF muodostuu kahdeksasta tasosta, ja joka tasolla kuvaillaan tutkinnon edellyttämiä tietoja, taitoja ja pätevyyttä. Eri Pohjoismaissa viitekehyksen käyttöönotto on edennyt eri tahtiin, ja tätä työtä kuvaillaan NVL:n verkkosivuston NQF-sivulla.

E-post: Antra.Carlsen(ät)vox.no

NORDPLUS-tiedotustilaisuudet

Syksyllä 2010 Nordplus-ohjelmien hallinnoijat järjestävät yhdessä NVL:n kanssa tiedotustilaisuuksia pohjoismaisista hankkeista ja yhteistyömahdollisuuksista.

Syksyllä 2010 Nordplus-ohjelmien hallinnoijat järjestävät yhdessä NVL:n kanssa tiedotustilaisuuksia pohjoismaisista hankkeista ja yhteistyömahdollisuuksista.

Nordplus aikuiskoulutus -hankeideoiden kohtaamispaikka tarjoaa:

Pohjoismaisen kirjoitusseminaarin hakemusten laatimisen tueksi tammi-helmikuussa 2011
* Tietoa Nordplus aikuiskoulutus -ohjelmasta ja vuoden 2011 painopistealueista
* Esittelyjä uusimmista pohjoismaisista raporteista ja tutkimuksista, joita voidaan kehittää edelleen hankkeiden puitteissa
* Kokemuksia pohjoismaisesta hankeyhteistyöstä: mitä velvoitteita hankkeisiin sisältyy ja miten toteutetaan onnistunut hanke
* Mahdollisuuksia keskustella hankeideoista ja pohjoismaisista kumppaneista.

Seuraa ajankohtaista informaatiota tästä linkistä: Nordplus Vuxen mötesplatser.

E-post: Antra.Carlsen(ät)vox.no
Mer om: mobilitet

Konferenssi joustavasta oppimisesta Upsalassa 2. – 3. marraskuuta 2010

Pohjoismainen e-oppimisen verkosto Distans järjestää yhteistyössä NITUS-organisaation  kanssa konferenssin, jonka otsikko kääntyy suomeksi ”Voimakenttiä, konferenssi joustavasta korkeakoulutuksesta; inspiraationa  tulevaisuuden metodiikka ja teknologia”. Ohjelma ja ilmoittautuminen alla olevasta linkistä.

http://distans.wetpaint.com/

www-conference.slu.se/kraftfalt/

Sigrún Kristín Magnúsdóttir
E-post: sigrunkri(ät)frae.is

EAEA/NVL Conference

The integration of non-formal adult learning in National Qualification Frameworks (NQFs), November 25 - 26 in Brussels.

The purpose of the EQF is to increase transparency, transference and recognition of qualifications between the European countries and thus mobility of the European workers and learners. The implicit and fundamental aim is to enhance a shift of paradigm, from the traditional approach focusing on input and detailed statements of the curriculum of the educational system to a learning outcome based approach opening for new ways of thinking about learning. The status of non-formal adult education is not addressed explicitly in the EQF, but as the approach is based on learning outcomes and one of the purposes is to enhance recognition of prior learning it is relevant to assume a relation.
EAEA and NVL invite to discuss these issues with the colleagues from all over Europe!

Invitation, background document and programme can be found on NVL:s Calender Page.

E-post: Antra.Carlsen(ät)vox.no

Norden

RATKAISUJA lähellä, yhdessä –konferenssi, 31.1.- 2.2.2011, Turku

Miten saan innostettua oman organisaationi mukaan kestävän kehityksen mukaisiin muutoksiin? Mitä ne kestävät ratkaisut oikeastaan ovat? Mikä olisi soveltuva ratkaisu esim. kaupunkisuunnittelu- tai energiahaasteisiimme?

Jos mietit edes yhtä yllä olevista kysymyksistä, niin vastauksia löydät RATKAISUJA lähellä, yhdessä –konferenssista joka järjestetään 31.1.- 2.2.2011 Turussa. Pohjoismainen kestävän kehityksen konferenssi Itämeren alueella kerää yhteen satoja rautaisia kunta-, alue- ja valtiotason ammattilaisia, asiantuntijoita ja yritysten edustajia, jotka kertovat miten he ovat päätyneet omiin kestäviin ratkaisuihinsa ja miten sinä voit hyödyntää niitä omissa valinnoissasi.

Konferenssin sivuilta pääsee tutustumaan ohjelmaan. Ilmoittautuminen konferenssiin on jo alkanut, kannattaa hyödyntää nopean ilmoittautujan edut!

E-post: Pirkko.Sartoneva(ät)vsy.fi

Neljäs pohjoismainen tutkijakonferenssi aikuisten oppimisesta

Trondheim 11.–13. huhtikuuta 2011

NTNU-korkeakoulun elinikäisen oppimisen tutkimuskeskus ViLL (Voksne i Livslang Læring) isännöi neljättä pohjoismaista tutkijakonferenssia aikuisten oppimisesta.
Konferenssissa tarkastellaan aikuisten oppimisen velvoitteita ja yhteyksiä sekä kriittisiä perspektiivejä asiaan. Konferenssissa  voidaan järjestää symposiumi, jossa osallistujaryhmä voi käsitellä jotakin aihetta. Ryhmän tulee tällöin itse ilmoittaa asiasta.

Lisätietoa (norjaksi) konferenssin omilla sivuilla: Ntnu.no

Jakob Sletten
E-post: sletten(at)nade-nff.no

Kaikille ainakin neljä kieltä: tulevaisuuden kielipoliittiset haasteet

22.–24. elokuuta 2011, Pohjolan talo, Tórshavn, Färsaaret

Konferenssin päämäärinä on: 
* Luoda monitieteellinen foorumi kokoamalla yhteen asiantuntijoita ja toimijoilta eri tieteenaloilta, kuten sosiolingvistiikka, sosiologia, historia, kielitiede, kirjallisuustiede, valtiotiede ja oikeustiede
* Verrata pohjoismaisia kokemuksia  kielipolitiikan alalta
* Tuoda esiin ja tarkastella itsehallintoalueiden kielipoliittisia kokemuksia ja erityishaasteita
* Tuoda esiin ja tarkastella maahanmuuttajien erilaisia tilanteita ja kielellisiä oikeuksia

Lisätietoa (skandinaavisilla kielillä).

Elisabeth Holm
E-post: eh(ät)ask.fo
Mer om: språk

RSS
www.nordvux.net/rss/
468/nvluutisia.htm
 - tämän linkin kautta saat NVL:n uusimman suomenkielisen Uutiskirjeen RSS-tuontina. Lisää aiheesta: http://fi.wikipedia.org/wiki/Rss


nmr_fi


Julkaisupäivä: 28.9.2010

NVL:n aloitussivulle