9 av 10 anbefaler kurs

 

Ett års forskning på studieforbund er avsluttet og konklusjonene er positive: Kurs i frivillige organisasjoner gir høyt læringsutbytte og høyt sosialt utbytte. 92% av kursdeltakerne ville anbefalt kursene til andre.

les mer