9th Nordic Conference on Adult Education and Learning

The 9th Nordic Conference on Adult Education and Learning er en møteplass for forskere, ledere og praktikere.

 
 9th Nordic Conference on Adult Education and Learning Foto: Pontus Höök/norden.org

Der utforskes spørsmålet: Hvordan kan livslang læring og utdanning for voksne bidra til nye muligheter som støtter samfunnsutviklingen?

Blant innlederne er professor Michael Osborne, Universitetet i Glasgow.

NVL står for flere presentasjoner. Professor Mie Buhl vil presentere et forskningsprosjekt om digital deltakelse for mennesker som mangler grunnleggende digitale ferdigheter.

Registrering av deltakere og mer informasjon om programmet finnes her

Konferansen finner sted i Tønsberg 18.-20. mai.

Hovedarrangør er Universitetet I Sørøst-Norge, med NVL Norge og EPALE Norge som samarbeidspartnere.