Å leve et bærekraftig liv

 

Nitten nordiske deltakere har med støtte fra NVL og Nordisk Ministerråd fått en unik sjanse til å få en meget aktuell og framtidsrettet kompetanse. Hovedidéen i utdanningen er å få ny kunnskap, dele kunnskap og drøfte hvordan vi kan motivere lokalmiljøer, organisasjoner og institusjoner til et bærekraftig liv, et liv som oppleves godt, også for framtidige generasjoner. Gruppen møtes fire ganger i løpet av et år i forskjellige nordiske land. I mellom samlingen skal deltakerne arbeide med tilknyttede prosjekter i egne organisasjoner og nettverk. Første gang var i Oslo, der det ble lagt et teoretisk grunnlag i tillegg til å se med egne øyne hvordan det kan spire og gro i en by, til tross for trange forhold, asfalt og trafikk. Slik vi opplevde det, gjelder det også menneskesinnet. (se manus på denne siden). Neste samling arrangeres av utrolige Samsø energiakademi. Det er bare å glede seg til å oppleve hvordan et lite samfunn har bygget opp en fantastisk bedrift: «Akademiet samler den viden, Samsø har fået fra arbejdet med alle øens VEØ-projekter fra vindmøller og halmbaseret fjernvarme til rapstraktorer og sol-fangere».