Å lære hele livet i Norden

 

NVL kommer med på folkemøtet i Nordens hus i Reykjavik. Folkemøtet i Reykjavik er tre dagers festival om samfunnsspørsmål i Nordens hus og området rundt dagene 11.-13. juni. Telte blir slått opp i området hvor diverse interesseorganisasjoner presenterer sitt arbeid. Nordisk råd stiller opp med variert program, bla. Vil Valgerdur Gunnarsdottir representant i Nordisk Råd og Katrin Jakobsdottir, alltingsrepresentant diskutere voksnes læring under overskriften Å lære hele livet i Norden. Islandsk koordinator Sigrun Kristin Magnusdottir åpner og leder diskusjonen.

Mer på islandsk 

og på FB