Å lykkes med arbeidsrettet norskopplæring

– Norskopplæring må bygge på den enkeltes motivasjon, og for mange er tilknytning til arbeidslivet svært viktig for identiteten, sier Gørild Steen, rektor på Oslo VO Skullerud.

 
Foto: Illustrasjonsfoto Foto: Illustrasjonsfoto

Av 28 deltakere som i 2015–2016 deltok i en NAP-klasse, var 26 etterpå i jobb eller fortsatt under utdanning eller på kurs, og gruppen er ikke noe engangstilfelle.

Hvorfor klarer Skullerud å lykkes med en undervisning som mange andre ikke har fått til? Svaret er sammensatt. Noe handler om å skaffe praksisplasser. Mange av deltakerne finner praksisplass i dagligvarehandel, skoler, barnehager og renhold.

Renhold er en såpass sentral bransje at skolen har opprettet en egen klasse for renholderne, med vekt på bransjekunnskap og fagspråk.

Tett oppfølging er et annet suksesskriterium. Lærerne på Skullerud drar jevnlig ut på de ulike arbeidsplassene og møter hver enkelt deltaker. Arbeids- og velferdsetaten Nav er også med på laget. En samarbeidsavtale er inngått med Nav i Oslo og Akershus. Det er Nav som godkjenner og betaler for praksisplassene.

Les hele artikkelen om NAP-klassene på Skullerud her.