A world worth living in - en slutrapport

 
Publicerad 2011
Folkbildningsrådet har tagit fram en slutrapport för världskonferensen A World Worth Living In som genomfördes den 14-17 juni 2011 i Malmö. 

Folkbildningsrådets styrgrupp konstaterar bl.a i sina sammanfattande slutkommentarer att arrangerandet av världskonferensen sammantaget blev en framgång innehållsmässigt och organisatoriskt. Mycket positiva omdömen har kommit från såväl deltagare, medarrangörer som samarbetspartners. 

En viktig fråga inför framtiden är hur folkbildningen långsiktigt kan stärka sin position i EU och i övrigt internationellt arbete. Ett av syftena med konferensen var att aktualisera och stärka folkbildningens betydelse i utvecklingssamarbetet.
 

Rapport - Folkbildningsrådet Sverige