ABF-Ålandille uusi koulutuspäällikkö

 
Mia Hanströmin mielestä hänen keskeisin tehtävänsä on kehittää uusia toimintamuotoja ABF:lle. Hän arvelee, että vapaata sivistystyötä koskevan lain uudistus antaa sivistysliitoille paremmat edellytykset ottaa käyttöön uudenlaisia toimintamuotoja esim. tietotekniikan avulla. Lisää asiaa ABF-Ålandin haasteista ja mahdollisuuksista (ruotsiksi): http://miahanstrom.blogspot.com.