AMU-työmarkkinakoulutuksen kehityshankkeille tukea

 

Lapsi-, opetus- ja tasa-arvoministeriö suuntaa 12,2 Tanskan kruunua monialaisen kehitysrahaston varoja seitsemään kehityshankkeeseen, jotka on suunniteltu lyhyitä AMU-työmarkkinakoulutuksia tarjoaville oppilaitoksille.

Tänä vuonna varoja annetaan hankkeille, jotka tukevat AMU-koulutusten vaikuttavuutta ja etäopetuksen käyttöä niissä sekä parantavat koulutuksen laatua ja lisäävät sen joustavuutta.

Lisää aiheesta (tanskaksi)

Lista tukea saaneista hankkeista