AOT ja opintojen hyväksiluku ammattikoulutuksessa

 
AOT ja opintojen hyväksiluku ammattikoulutuksessa Johannes Jansson/norden.org

Tanskalainen koulutuksen arviontilaitos EVA on selvittänyt, millaisia opintoja ammattikoulutukseen hakeutuvat aikuiset saavat hyväksiluetuksi AOT:n eli aiemmin hankitun osaamisen tunnustamisprosessin kautta.
AOT:n tarkoituksena on lyhentää opiskeluaikaa. EVAn tutkimuksen mukaan hyväksi luetaan lähinnä kaikille yhteiseen, pakolliseen koulutuksen aloitusjaksoon (grundforløb) kuuluvia opintoja sekä työharjoittelujaksoja. Koulutuksen pääjaksoon (hovdedforløb) kuuluvien opintojen hyväksiluku on paljon harvinaisempaa.

Aloitusjakson kestoa lyhennetään yleensä opiskelutodistusten perusteella, kun taas työssäoppimisjakso lyhenee usein työkokemuksen perusteella.

Raportissa mainitaan, että työkokemukseen perustuvan osaamisen suhteuttaminen muodollisiin koulutustavoitteisiin ja -kategorioihin koetaan oppilaitoksissa melko vaikeaksi. Sen sijaan koulutustodistukset ovat helpommin käsiteltävissä, sillä niissä viitataan määriteltyihin koulutustavoitteisiin.

Linkki raporttiin (tanskankielinen)