Åbo Akademi satsaa ruotsintaitoisten virkamiesten kouluttamiseen

 

Koulutus on vahvasti työelämäsuuntautunut, ja siihen sisältyy työssäoppimisjaksoja ja hankemuotoisia opintoja. Koulutusohjelmaan hyväksyttyjen opiskelijoiden odotetaan käyttävän aiempia opintojaan ja työkokemustaan opiskelunsa perustana.
Kaksivuotinen koulutusohjelma toteutetaan julkishallinnon ja julkisoikeuden oppiaineiden välisenä yhteistyönä. Henkilökohtaisen opintosuunnitelman avulla jokainen opiskelija voi erikoistua haluamaansa alueeseen koulutusohjelman tutkintovaatimusten puitteissa.

Lisää aiheesta (ruotsiksi): www.abo.fi/ol