Åbo Akademi satsar på utbildning svenskkunniga tjänstemän

Åbo Akademi inleder en ny, tvärvetenskaplig magisterutbildning i offentligt ledarskap. Målsättningen med utbildningen är att minska bristen på svenskkunniga tjänstemän i Finland.

 

Utbildningen är starkt inriktad på arbetslivet och innehåller perioder av praktik och projektorienterade studier. Studerande som antas till utbildningen förväntas kunna bygga vidare på tidigare studier och på erfarenheter från arbetslivet.
 Den tvååriga utbildningen ges i samarbete mellan ämnena offentlig förvaltning och offentlig rätt. Genom den personliga studieplanen kan varje studerande specialisera sig på önskat sätt inom de ramar som finns för utbildningen. 

Läs mera: www.abo.fi/ol
 E-post: Pirkko.Sartoneva(ät)vsy.fi