Aftenskolernes imageproblem

 

 
29-11-2006
Har aftenskolerne et imageproblem? Det mener centerleder Steffen Hartje Fritid & Samfund, han fremhæver at aftenskolerne primært tegner sig som et sted hvor velstillede kvinder kan få dækket deres sociale behov. Det er imidlertid en myte siger Steffen Hartje idet han fremhæver undersøgelser på området som viser, at aftenskolerne i høj grad fungerer som et faglig tilbud til samfundets ”sårbare grupper” eksempelvis handicappede, arbejdsløse og ældre mennesker. Dertil kommer at aftenskolerne ofte forbindes med hobbyvirksomhed som ikke modsvarer den reelle brug af undervisningen og dermed det generelle kompetenceløft som aftenskolerne bidrager med i samfundet. Han understreger aftenskolernes vanskeligheder med at profilere sig i forhold til politikere og beslutningstagere og opfordrer til at man arbejder på at komme myterne til livs.
Læs mere www.dfs.dk