Ahvenanmaalaisia ammattiopiskelijoita kannustetaan tekemään perinteistä poikkeavia valintoja

Sukupuolittuneiden ammatinvalintamallien muokkaaminen on koko Pohjolaa koskeva tehtävä.

 
Johanna Björkvall toivoo ja uskoo, että työpaikoilla tapahtuvan oppimisen tasa-arvohanke saa jatkoa. Kuva: Therese Andersson Johanna Björkvall toivoo ja uskoo, että työpaikoilla tapahtuvan oppimisen tasa-arvohanke saa jatkoa. Kuva: Therese Andersson

Opiskelija Ida Lindqvist, opettaja Lotta Nordberg ja tasa-arvohankkeen Ahvenanmaan sekä Suomen osuudesta vastaava hankejohtaja Johanna Björkvall myöntävät, että ahvenanmaalaisten matka sukupuolirajoja ylittäviin ammatinvalintoja kohti tuntuu välillä pitkältä ja vaivalloiselta.

– Mutta me opimme toisiltamme ja olemme saaneet uusia välineitä sekä menetelmiä. 

Kolmikko huomioi pienetkin askeleet oikeaan suuntaan ja maustaa työnsä reippaalla annoksella kärsivällisyyttä. He ovat varmoja siitä, että lopulta kaikki vielä ymmärtävät tasa-arvon edistämisen tärkeyden. 

Syksyllä 2017 alkaneen hankkeen nimenä on ”Tasa-arvo työpaikalla tapahtuvassa oppimisessa”, ja se kuuluu Pohjoismaisen tasa-arvotiedon keskuksen (NIKK) alaisuuteen. NIKK on Pohjoismaiden ministerineuvoston yhteistyöelin. 

Hanke loppuu tulevassa vuodenvaihteessa. Tavoitteena on, että tällöin kaikissa pohjoismaissa julkaistaan hankkeen kokoama sähköinen kasvatusmateriaalipaketti, jonka tarkoituksena on tukea ja vahvistaa tasa-arvoa erityisesti sukupuolittuneilla aloilla.

Ahvenanmaa ja Suomi osallistuva hankkeeseen yhdessä, ja muut osanottajamaat ovat Ruotsi, Norja ja Islanti. Hanketta koordinoi ahvenanmaalainen toisen asteen ammatillinen oppilaitos Ålands yrkesgymnasium.

– Kokemuksien vaihto on tärkeää, kuten myös keskustelu ja kartoittaminen, Johanna Björkvall toteaa ja mainitsee esimerkkinä syyskuussa Ahvenanmaalla pidetyn seminaarin. Seminaari tarjosi osallistujille tärkeän tilaisuuden jakaa kokemuksia esimerkiksi hyväksi koetuista menetelmistä, joilla voidaan rohkaista oppilaita epäperinteisten valintojen tekemiseen.

Sama haaste koko Pohjolassa

Opiskelua ja työmarkkinoita koskevat haasteet ovat nimittäin samanlaisia kaikissa pohjoismaissa. Tietyt ammattialat, esimerkiksi hoito- ja hoiva-ala ja tekniikan ala, ovat edelleen selvästi sukupuolittuneita. 

– Yksi menetelmä on järjestää opiskeluvalintojaan pohtiville koululaisille jo varhaisessa vaiheessa mahdollisuus tavata vastavalmistuneita, työelämässä olevia nuoria, jotka ovat uskaltaneet ylittää valinnoissaan sukupuolirajat. Tätä mekin haluamme kokeilla, Johanna kertoo, ja Ida myötäilee. 

– Minusta tuntuisi luontevalta tavata nuori, joka on uskaltanut tehdä epäsovinnaisen valinnan. Kysyisin häneltä tärkeitä, ehkä ratkaiseviakin kysymyksiä, Ida sanoo. 
Perinteistä poikkeavat valinnat voivat johtaa ympäristöstä nouseviin vaatimuksiin: Nuori saattaa joutua kyseenalaistetuksi, ja hänen odotetaan suoriutuvan paremmin juuri yllättävän valintansa takia. 

Siksi opettajat ja työpaikat tarvitsevat työkaluja valmistaakseen opiskelijoita siihen, mitä työelämässä voi tulla eteen. Opiskelijat tarvitsevat strategioita, jotta he säilyttävät intonsa ja uskaltavat jatkaa valitsemallaan tiellä. 

– Loppujen lopuksi monikin asia vaikuttaa. Vanhempien tuki ja asenne ovat hyvin tärkeitä, kuten myös opettajien ja työpaikan. Millaisia viestejä ja asenteita nuori kohtaa matkan varrella? Ikävä kyllä todellisuus on edelleen se, että työnhaku on vaikeampaa tytöille, jotka ovat valinneet sukupuolirajat ylittävän ammatin, Lotta muistuttaa.

MediaHandler (1).jpg  
Ennakkoluulot, tietämättömyys ja vastahakoisuus ovat merkittäviä haasteita tärkeässä työssä, jonka tavoitteena on saada yhä useampi opiskelija uskomaan ja uskaltautumaan sukupuoliroolit ylittäviin ammatinvalintoihin. Meidän on uskottava, että onnistuminen on mahdollista ja varustauduttava kärsivällisyydellä, koska tehtävä on tavattoman tärkeä, julistavat (vasemmalta oikealle) Lotta Nordberg, Ida Lindqvist ja Johanna Björkvall. Valokuva: Annette Bergbo. 

Mistä johtuu, että tasa-arvoajattelu edistyy niin hitaasti ja ennakkoluulot ovat monilla tahoilla niin syvään iskostuneita? 

– Se johtuu paljolti silkasta tietämättömyydestä. Mitä oikeastaan tarkoittaa, että asioita katsotaan feministisestä näkökulmasta, joka koskee sekä miehiä että naisia? Moni ei tätä tiedä vaan vastaa, että feminismissä ja feministeissä on kyse riitaisista naisista, Ida toteaa. Hän kertoo myös, että hänen tuntemansa nuoret, erityisesti naiset, ovat ”metoo-liikkeen” myötä saaneet arvokasta ymmärrystä siitä, mikä lasketaan naisia loukkaavaksi käyttäytymiseksi.

Miksi te sitten jatkatte? 

– Siksi, että se on tärkeää! Todella tärkeää! Ida huudahtaa. 

Yhtäläiset edellytykset työmarkkinoilla ovat nimittäin edelleen suuri haaste nuorille, ja tasa-arvoisen työelämän katsotaan olevan kerta kaikkiaan välttämättömyys tuleville sukupolville. 

Yhä useampi nuori tekee perinteistä poikkeavan ammatinvalinnan, mikä haastaa myös epätasa-arvoiset työpaikat ja tietyillä aloilla vallitsevan epätasapainon. Näin työmarkkinoiden tasa-arvo kokonaisuudessaan lisääntyy ja kaikki hyötyvät – sekä naiset että miehet. 

Ålands yrkesgymnasiumilla on myös tasa-arvoryhmä, johon Ida ja Lotta kuuluvat. Ryhmään kuuluu jäseniä kaikilta oppilaitoksen koulutusaloilta.

Joka vuosi oppilaitoksen opiskelijoille ja henkilökunnalle jaetaan oppilaitoksen tasa-arvotilannetta koskeva kysely, jonka tulokset kootaan. Vastaajilta kysytään mielipiteitä esimerkiksi koulun turvallisuudesta ja opettajien suhtautumisesta.