Ahvenanmaalle uudenlainen koulutus

Grit:lab on syntynyt yhteistyönä, johon osallistuvat ahvenanmaalainen peliyhtiö Paf, Ålands yrkesgymnasium ja Ahvenanmaan maakunnan hallitus. Se on kokonaan projektiperustainen koodarikoulutus, jossa on osallistujia yli 20 maasta.

 
 Grit:lab-koulutuksen osallistujia. Grit:lab-koulutuksen osallistujia.

Grit:lab käynnistyi 1. syyskuuta, ja siihen osallistuu reilu 70 opiskelijaa 20 eri maasta. Opiskelijoista kolmasosa on Ahvenanmaalta ja noin kolmasosa naisia.

Opintojen kesto on kaksi vuotta. Koulutus on tulosta yhteistyöstä, johon osallistuvat peliyhtiö Paf, Ahvenanmaan ammatillinen toisen asteen oppilaitos Ålands yrkesgymnasium sekä Ahvenanmaan maakunnan hallitus.

Grit:lab on tulevaisuuden teknologiakehittäjille suunnattu uusi, vaihtoehtoinen IT-koulutus. Se on eräänlainen koodarikoulu ja toimii vaihtoehtona IT-alan perinteisille koulutuksille.

Kokonaan projektiperustaisessa koulutusohjelmassa ei ole opettajia eikä oppitunteja, ja se etenee pelillistettynä kaksivuotisena oppimisprosessina. Koulutuksen toteuttaa Paf, ja se järjestetään yhtiön pääkonttorissa Ahvenanmaalla. Siellä opiskelijoilla on käytössään uusin teknologia ja teknologiamyönteinen opiskeluympäristö. (Lähde: Pafin kotisivu ja gritlab.ax )

Grit:lab-Koulun tiloja. Koulun tiloja.

Koulutus peliyhtiön tiloissa

Aiempaa koodauskokemusta tai tutkintoja ei edellytetä. Opiskelijaksi päästäkseen hakijan tulee olla vähintään 18-vuotias, ennakkoluuloton, motivoitunut opiskelemaan koodausta ja valmis uppoutumaan täysin grit:labin ajattelutapaan. Yksi koko hakuprosessin läpäisseistä opiskelijoista on ahvenanmaalainen Anton Wiklund.

– Hain koulutukseen, koska halusin opiskella lisää datanomin tutkinnon jälkeen ja kiinnostuin uudenlaisesta koulusta, jolla on hyvät kontaktit muihin yrityksiin, hän sanoo.

Miten kuvailisit koulutusta?

– Koulutus on hyvin vapaamuotoinen, sillä jokainen työskentelee omassa tahdissaan ilman lukujärjestystä. Todella hyvä koulutus, ja viihdyn hyvin. Toivon, että valmistumisen jälkeen olen parempi ohjelmoija ja pääsen tekemään työkseni jotain muotoiluun liittyvää vaikkapa ahvenanmaalaiseen Winter-yritykseen.

Koulutusohjelma on sisällöltään teknologisen kehityksen kärjessä ja antaa opiskelijoille tilaisuuden luoda kestävän uraverkoston. Samantyyppisiä koulutuksia on Helsingissä ja Virossa.

Grit:lab-koulutuksen perusvaihe on nimeltään Global Curriculum. Sen aikana opiskelijat tutustuvat kehittämistyön koukeroihin sukeltamalla kolmeen pääohjelmointikieleen, jotka ovat Go, Javascript ja Rust.

Grit:lab-matkan viimeinen ja kenties tärkein osa on kuuden kuukauden pituinen erikoistumisvaihe. Sen aikana opiskelija syventyy itse valitsemaansa ohjelmoinnin osa-alueeseen ja kehittää taitojaan siinä. Vaihtoehtoina on muun muassa tekoäly, videopelit, mobiili- ja verkkosovelluskehitys ja kyberturvallisuus.

Koulutusohjelman loppuun suorittaneet saavat tieto- ja viestintätekniikan ammattitutkinnon.

Yhteistyötä elinkeinoelämän kanssa

Yksi uuden koulutuksen ja sen elinkeinoelämäyhteistyön vastuuhenkilöistä on Anna-Lena Svenblad, joka on peliyhtiö Pafin Corporate Development Director ja grit:lab-koulutusohjelman Co-director.

Anna-Lena Svenblad Yksi uuden koulutuksen ja sen elinkeinoelämäyhteistyön vastuuhenkilöistä on Anna-Lena Svenblad, joka on peliyhtiö Pafin Corporate Development Director ja grit:lab-ohjelman Co-director.

Miksi grit:lab perustettiin?

– Markkinoilla on pula kehittäjistä. Siksi päätettiin, että Paf käynnistää yhteistyössä Ålands yrkesgymnasiumin kanssa uudenlaisen, innovatiivisen teknologiakoulutuksen. Ahvenanmaalaiset teknologiayritykset tarvitsevat kipeästi osaamista. Tämän koulutuksen erottaa perinteisistä koulutuksista se, että grit:labissa ei ole opettajia. Sen sijaan opiskelijat tekevät yhteistyötä ja auttavat toisiaan ongelmanratkaisussa digitaalisella alustalla, jossa on paljon projekteja.

Miten elinkeinoelämän ja oppilaitoksen yhteistyö toimii?

– Meillä on käytössä niin sanottu peer-to-peer learning platform eli vertaisoppimisalusta (01 Edu). Lisäksi grit:lab -koulutuksella on kumppaneina kaksitoista ahvenanmaalaista teknologia-alan yritystä. Grit:lab Partners aikoo järjestää kaksivuotisen koulutusohjelman mittaan jatkuvasti erilaisia tapahtumia, kuten tutustumistilaisuuksia, yritysvierailuja, sosiaalisia tapahtumia sekä Ahvenanmaa tutuksi -tilaisuuksia, jotta opiskelijat saavat tutustua yrityksiin ja yritykset opiskelijoihin. Lisäksi grit:labin opiskelijoilla on mentoreita ahvenanmaalaisista yrityksistä. Mentorit työskentelevät usein teknologia-alalla, ja monet heistä ovat itse taustaltaan kehittäjiä. Joihinkin grit:lab-ohjelman osiin sisältyy mentoritapaamisia, joiden yhtenä tarkoituksena on arvioida alustalla työstettyjen projektien tuloksia. Myös tapaamiset tarjoavat osallistujille mahdollisuuksia opiskelijoiden ja yritysten välisten verkostojen luomiseen.

William Egenfelt, Viktor Thörnroos och Anton Wiklund Grit:labissa opiskeleva ahvenanmaalaiskolmikko: William Egenfelt, Viktor Thörnroos ja Anton Wiklund.

Miten koulutuksen alku on tähän mennessä sujunut?

– Käynnistymisvaihe on ollut hyvin kiinnostava, ja upouuden koulutusohjelman rakentaminen aivan alusta on ollut antoisaa. On todella mukavaa nähdä työn tuloksia. Kuluneen vuoden aikana on ehtinyt tapahtua paljon kaikkea verkkosivujen ja sosiaalisen median luomisesta hakuprosessiin, jossa hakijoiden muistia ja loogista ajattelua testattiin kahden tunnin pituisella verkkokokeella. Hakemuksia tuli 54 maasta, ja hakijoiden ikähaitari oli 18–74 vuotta. Verkkokokeen osallistujista 150 parasta kutsuttiin huhtikuussa Ahvenanmaalla pidetylle neliviikkoiselle intensiiviselle karsintajaksolle. Lopulta heistä 70 valittiin kaksivuotiseen koulutukseen, joka alkoi elokuun viimeisenä päivänä vuonna 2022. Osallistujia on 20 eri maasta, muun muassa Brasiliasta, Singaporesta, Vietnamista, Hongkongista ja Iranista. Niin moninaisen ryhmän yhteistyö on valtava vahvuus. Osallistujat ovat taustaltaan, kokemuksiltaan ja iältään aivan erilaisia. Siksi he pystyvät yhdessä luovaan ongelmanratkaisuun.

Grit:lab-Koulun tiloja. Koulun tiloja.

Millaisia tuloksia toivot grit:lab -ohjelmalta?

– Tavoitteena on, että kaikki koulutuksen suorittaneet löytävät unelmatyöpaikan Ahvenanmaalta ja jäävät tänne täkäläisen teknologiayrityksen palvelukseen tai jopa perustamaan uusia startup-yrityksiä. Grit:lab vaikuttaa nyt ja vastaisuudessa monella tavoin myönteisesti Ahvenanmaan yhteiskuntaan ja sen tulevaisuuteen, niin teknologia-alaan kuin kaikkiin muihinkin aloihin ja toimintoihin.