Ahvenanmaan aikuiskoulutuksen tavoitteet ja strategiat

 
Ahvenanmaan aikuiskoulutustoimikunnan mietinnössä esitetään, että maakunnan hallitus määrittelee aikuiskoulutukselle tavoitteet ja strategiat ja käynnistää hankkeen aikuiskoulutussektorin infrastruktuurin luomiseksi. Tämä on toimikunnan ensisijainen ehdotus. Toimikunta ehdottaa, että työ aloitetaan mahdollisimman pian ja toteutetaan kehityshankkeena vuoden 2008 loppuun mennessä.
Linkki mietintöön:
www.regeringen.ax/utbildning_kultur/
index.pbs?press[id]=641&press[n]=1&press[instance]=112