Ahvenanmaan aikuiskoulutus tarvitsee infrastruktuuria

 
Toimikunnan tehtävänä oli kartoittaa nykytilanne, aikuiskoulutuksen asema, rooli ja vastuualue sekä valmistella esitys aikuiskoulutuslainsäädännöstä. Mietinnössä todetaan, että aikuiskoulutus tarvitsee infrastruktuurin, perusrakenteen, joka pyrkii ennen kaikkea antamaan yksilöille kokonaiskuvan tarjonnasta, edellytyksistä ja mahdollisuuksista.
Perusrakenteen sisältö vaikuttaa muun muassa säännöstöihin, tiedotukseen, ohjaukseen ja opitun tunnustamiseen. Järjestelmän täytyy pohjautua sekä yksilöiden että yhteiskunnan tarpeisiin. Eri tahojen välistä yhteistyötä ja vastuunjakoa painotetaan mietinnössä.
Toimikunta toteaa, että ehdotettujen toimenpiteiden toteuttamiseksi tarvitaan toimintasuunnitelma. Se ehdottaa, että aikuiskoulutuksen järjestäminen koordinoidaan uusimuotoisen lukiokoulun kanssa, mutta korostaa samalla rajanvetojen ja erillisten näkökulmien huomioimisen tärkeyttä. Mietinnössä kiinnitetään erityishuomiota myös siihen, että viime vuosina Ahvenanmaalle on muuttanut kasvava määrä ihmisiä, joiden äidinkieli ei ole ruotsi.   
Mietintö on pian ladattavissa osoitteesta 
www.regeringen.ax/utbildning_kultur/index.pbs