Aiemmin hankitun oppimisen tunnustamisprojekti saa jatkoa

 
Ahvenanmaan maakunnan hallitus on jatkanut hanketta kahdella vuodella vuoden 2012 loppuun. Syynä ovat muutokset hankkeen tavoitteiden toteuttamisedellytyksissä. Suunniteltua aikuiskoulutusuudistus ei ole toteuteutunut ja integraatiosuunnitelmaa on lykätty.  Opitun tunnustamishankkeen hankesuunnitelmaa on muokattu, jotta tavoitteet saavutetaan pidennetyn hankeajan puitteissa. Cecilia Stenman aloitti uutena hankejohtajana 1. marraskuuta 2009 Robert Janssonin siirryttyä uusiin tehtäviin. Cecilia on ollut mukana NVL:n opitun tunnustamisverkostossa.
Lisätietoa (ruotsiksi): www.regeringen.ax/validering