Aiemmin hankitun osaamisen tunnustaminen Pohjoismaissa

 

Aiemmin hankitun osaamisen arviointi ja tunnustaminen on kaikille Pohjoismaille haastava tehtävä. Raportin mukaan kaikissa neljässä maassa arviointien käyttöönotto on edennyt parhaiten ammatillisessa peruskoulutuksessa, kun taas korkeakoulutussektorilla eteneminen on ollut hitaampaa. Maille yhteinen piirre on myös se, että osaamisen arviointi ja tunnustaminen on väestölle melko tuntematon  asia. 

Tanskankielinen raportti: Eva.dk