Aiemmin hankitun osaamisen tunnustaminen motivoi jatko-opintoihin

 
Käsitettä aiemmin hankitun osaamisen tunnustaminen (opitun tunnustaminen) käytetään osaamisesta, jonka yksilö on hankkinut eri tavoin, esimerkiksi koulutuksen, harrastusten, työkokemuksen tai yhdistystoiminnan kautta. Prosessin tavoitteena on, että henkilön osaaminen arvioidaan ja tunnustetaan ja että se tulee näkyväksi sekä henkilölle itselleen että muille tahoille. Arviointi motivoi usein yksilöä opiskelemaan lisää tai kehittymään työssään. Monet Mimirissä järjestettyyn arviointiin osallistuneista naisista suuntaavatkin syksyllä opiskelemaan.
Pankkialan työntekijöiden opitun tunnustamisprosessin toteuttivat yhteistyössä Mimir, Fræðslumiðstöð atvinnulífsins (Työelämän koulutuskeskus), pankkialan työntekijäliitto ja rahalaitokset.
www.mimir.is