Aiemmin hankitun osaamisen tunnustaminen vielä harvinaista oppilaitoksissa

 
Tämä käy ilmi opitun tunnustamisen tietokeskuksen (Nationalt Videncenter for Realkompetencevurderinger) uudesta tutkimuksesta. Aiemmin hankitun osaamisen tunnustamista säätelevä lainsäädäntö on vielä uutta, ja vaikka lain tarkoitus on selvä, osaamisen tunnistamista ja tunnustamista tapahtuu vielä melko vähän. Tähän on useita syitä, mutta merkittävimmät esteet ovat taloudellisia. Tunnustamiseen suunnataan usein liian vähän varoja tai dokumentaation ja ohjauksen kuluja ei oteta huomioon budjetissa. Osaamisen tunnustamista estää myös se, että sitä ei tunneta riittävän hyvin eikä oppilaitosten henkilökunnalla ei ole aikaa kehittää osaamistaan tältä osin. Tutkimuksen kohteena on ollut formaalin sektorin oppilaitoksia eri koulutustasoilta. Tutkimusta täydennetään vuonna 2009 muun muassa tapauskuvauksilla.
Lisätietoa... 
Linkki raporttiin (pdf)