Aikuis- ja täydennyskoulutukselle lisärahoitusta

 
Tanskan hallitus ja työmarkkinaosapuolet ovat sopineet huomattavasta lisäpanostuksesta ammatilliseen aikuis- ja jatkokoulutukseen. Matalasti koulutettujen aikuisten ammattikoulutukseen suunnataan miljardi kruunua lisää. Lisää rahaa suunnataan myös työpaikoilla järjestettävään ammatilliseen täydennyskoulutukseen ja joustavampien koulutusmuotojen kehittämiseen.
Linkki sopimustekstiin: www.uvm.dk/07/documents/slutdokument.pdf