Aikuis- ja täydennyskoulutuksen myönteiset vaikutukset

 

Kansallisen osaamisen kehittämisen keskuksen (NCK) toimeksiannosta tehty tutkimus perustuu laajaan aineistoon, jonka pohjalta analysoitiin julkisrahoitteisen aikuiskoulutuksen tuloksia. Tutkimusraportissa todetaan mm. että lyhyet työllistämiskoulutukset parantavat yksilön työllistymistä ja asemaa työmarkkinoilla, ja että korkea-asteen aikuiskoulutus takaa suurimmat palkankorotukset etenkin naisille. Yleissivistävään perusasteen ja toisen asteen aikuiskoulutukseen osallistumisella ei ole yhtä myönteisiä vaikutuksia talouden ja työllistymisen kannalta. Se näyttää kuitenkin parantavan motivaatiota jatkaa kouluttautumista.

Linkki koko raporttiin (tanskankielinen): PDF