Aikuiset suorittavat toisen asteen tutkintoja

 

Tilastojen mukaan monet norjalaiset aikuiset palaavat toisen asteen opintojen pariin suorittaakseen uuden tutkinnon tai opiskellakseen yksittäisiä aineita. Aikuisopiskelijoiden suosimiin aloihin kuuluvat mm. terveys- ja sosiaaliala, rakennustekniikka sekä korkeakoulukelpoisuuden antavat yleissivistävät opinnot. Tutkinnon suorittaneiden osuus toisen asteen aikuisopiskelijoista nousee iän myötä. Yli 50-vuotiaista peräti 66 % suoritti tutkinnon.

Lue lisää aiheesta (norjaksi):
www.vox.no/no/Aktuelt/Voksne-tar-videregaende-om-igjen/