Aikuiskoulutuksen koordinointia valmistellaan

Färsaarten hallitus aikoo priorisoida aikuiskoulutuksen ja aikuisten oppimisen koordinointia.

 

Tästä syystä hallitus on asettanut työryhmän analysoimaan ja valmistelemaan työmarkkinaosapuolten kanssa tehtävää mahdollista yhteistyötä, joka liittyisi aikuiskoulutukseen ja työmarkkinakeskuksen perustamiseen. Seuraavaksi työryhmän tehtävänä on olla yhteydessä Färsaarten työmarkkinoiden eri toimijoihin ja selvittää, onko niillä kiinnostusta osallistua koordinoidun aikuiskoulutusjärjestelmän luomiseen yhteistyössä viranomaisten kanssa. Lisäksi työryhmä kartoittaa aikuisten oppimisen ja työmarkkinakoulutuksen tarvetta laajasta näkökulmasta.