Aikuiskoulutus integraation edistäjänä

 
Eri Pohjoismaita vertailevassa tutkimuksessa selvitetään, edistääkö aikuiskoulutus maahanmuuttajien ja heidän jälkeläistensä kotoutumista ja työmarkkinoille pääsyä. Toteutuksessa ovat mukana Åbo Akademi, Islannin yliopisto, Göteborgin yliopisto ja norjalainen teknillis-luonnontieteellinen yliopisto NTNU. Tutkimushanke valmistuu vuoden 2009 loppuun mennessä.
www.ncfk.dk/site.aspx?p=112&newsid1=7764