Aikuiskoulutusjärjestelmän kehittämissuositukset julkistettu

Tanskan hallitus asetti syyskuussa asiantuntijaryhmän tutkimaan aikuis- ja täydennyskoulutusta.

 

Asiantuntijaryhmän suositukset on nyt julkaistu raportissa, jonka nimi on ”Nye kompetencer hele livet” (Uutta osaamista läpi elämän). Suosituksia on kaikkiaan 13, ja ne on jaettu kolmeen eri aihealueeseen. Alla esimerkkejä suosituksista:

  1. Yhtenäinen aikuis- ja täydennyskoulutusjärjestelmä, jota tukevat muun muassa yhteinen väylä kaikkeen aikuiskoulutukseen, AHOT-menettelyn käytön lisääminen, yritysryppäisiin liittyvä toiminta, aikuiskoulutuskumppanuuksien luominen, perustaitojen vahvistaminen sekä henkilökohtaiset koulutustilit  
  2. Ammatillisen aikuiskoulutustarjonnan määrätietoinen kehittäminen, jonka keinoina ovat muun muassa julkisrahoitteisten koulutusten kohdistaminen ja joustavoittaminen, oppimistulosten dokumentoinnin parantaminen, AMU-koulutusten tarjonnan ohjauksen muutokset ja avustusten maksun yksinkertaistaminen.  
  3. Työmarkkinatahojen ja oppilaitosten yhteistyönä tapahtuvan hallinnan modernisointi

Suosituksia hyödynnetään syksyllä kolmikantaneuvotteluissa, joita käydään aikuis- ja täydennyskoulutusjärjestelmän kehittämisestä. 

Lisää (tanskaksi)