Aikuiskoulutusseminaari kiinnosti Färsaarilla

 

Torshavnissa järjestettiin tiistaina 29. syyskuuta aikuiskoulutusaiheinen seminaari, jossa oli noin 100 osallistujaa.

Osallistujat edustivat eri koulutussektoreita, virahomaistahoja, ammattiyhdistysliikettä, kansalaisjärjestöjä ja muita edunvalvontajärjestöjä. Kaksi paikalla ollutta virkamiestä vahvisti, että aikuiskoulutuksen strateginen kehittäminen ja aikuiskoulutusjärjestelmän luominen kuuluvat uuden hallituksen itselleen asettamiin tavoitteisiin. 

Opetus- ja kulttuuriministeri Rigmor Dam ja sosiaaliministeri Eyðgunn Samuelsen pitivät avauspuheenvuorot. Molemmat käsittelivät puheissaan hallituksen visioita, joissa hahmotellaan elinikäiseen oppimiseen perustuvaa inklusiivista koulutuspolitiikkaa sekä yhtenäistä, koordinoitua aikuiskoulutusjärjestelmää, jossa ohjaus ja AHOT ovat keskeisessä roolissa. Molemmat ministerit korostivat, että yhteensovittaminen ja laaja yhteistyö ovat välttämättömiä näiden tavoitteiden saavuttamiseksi. Lisäksi he tunnustivat pohjoismaisen yhteistyön ja etenkin NVL:n työn merkityksen aikuiskoulutusalalla.

Pääpuhujina olivat NVL:n pääkoordinaattori Antra Carlsen, jonka puheenvuoro pohjautui Pohjoismaiden ministerineuvoston visioon aikuiskoulutusalan yhteistyöstä ja prioriteeteista; tutkimusjohtaja Anders Rosdahl, joka esitteli pohjoismaisten PIAAC-tutkimusten tuloksia ja kertoi, mihin niitä voidaan käyttää; sekä Färsaarten tilastokeskuksessa toimiva sosiologi Hans Pauli Strøm, joka kertoi Färsaarten työmarkkinoiden erityispiirteistä ja uudistusten tarpeista. Seminaarissa myös esiteltiin ne NVL-verkostot, joissa on färsaarelaisia jäseniä. Ajatuksena oli, että verkostojen toimialat voivat eri tavoin myötävaikuttaa kokonaisvaltaisen aikuiskoulutusjärjestelmän strategiseen suunnitteluun ja luomiseen Färsaarilla. Seuraavaksi kuultiin eri toimijoiden pitämiä lyhyitä puheenvuoroja, jotka valaisivat eri näkökulmista aikuiskoulutuksen nykytilannetta sekä heidän aikuiskoulutuksen tulevaisuutta koskevia toiveitaan. Alustuksia seuranneessa keskustelussa esitettiin useita rakentavia ehdotuksia ja suosituksia, jotka jälkeenpäin lähetettiin poliittisille päättäjille heidän työnsä avuksi ja innoitukseksi. Seminaarin tärkeimpiin johtopäätöksiin kuului, että Färsaarilla on laadittava proaktiivisia koulutuspolitiikkalinjauksia ja elinikäisen oppimisen strategia, että aikuiskoulutusjärjestelmä on luotava pikaisesti, ja että aikuiskoulutuksen priorisointi parantaa elämänlaatua ja vähentää maastamuuttoa, joka on Färsaarten yhteiskunnan suurin haaste.