Aikuisopettajan osaaminen ja sen kehittäminen

Raportti kartoittaa aikuisopettajien itse kokemia osaamistarpeita ja pääsyä yhteispohjoismaisiin koulutuksiin sekä osaamisen kehittämiseen.

 

Raportin tarkoituksena on täydentää aiempien raporttien tuloksia ja johtopäätöksiä kartoittamalla aikuisopettajien omia kokemuksia osaamistarpeista.

Lisäksi raportissa selvitetään aikuisopettajien näkemyksiä yhteispohjoismaisista aikuisten oppimisen koulutushankkeista. Näiden perusteella laaditaan jatkossa lisää suosituksia pohjoismaisten aikuisopettajien osaamisen kehittämisestä. Raportti on yhteenveto syksyllä 2016 ja keväällä 2017 tehdystä kvantitatiivisesta kyselytutkimuksesta.

Raportti tanskaksi

The report in English