Aikuisopettajien käytännönläheisestä täydennyskoulutuksesta hyviä tuloksia

Yleissivistävän aikuiskoulutuksen opettajille suunnatusta didaktiikan ja pedagogisen johtamisen täydennyskoulutusohjelmasta laaditussa arvioinnissa nousi esiin useita piirteitä, jotka edistävät oppimista ja koettua hyödyllisyyttä.

 

Arvioinnissa todetaan muun muassa, että koulutussisältöjen omaksumista ja koulutuksen merkitystä käytännön työlle edistää se, että sekä opettajat että oppilaitoksen johto osallistuvat koulutukseen. Edistävä tekijä on myös se, että uutta osaamista kokeillaan saman tien käytännössä ja kokemuksia pohditaan jälkeenpäin joko yksin tai yhdessä kollegojen kanssa.

Kehityshankkeen toteutti lapsi-, opetus- ja tasa-arvoministeriön toimeksiannosta University College Lillebælt. Koulutusohjelman laatua arvioi koulutuksen tutkimuslaitos EVA.

Lisää aiheesta ministeriön kotisivuilla (tanskaksi)