Aikuisopiskelijoiden määrä kasvussa

 

Syksyllä 2010 toisen asteen ja korkea-asteen oppilaitoksissa oli kirjoilla yhteensä 47 240 opiskelijaa. Opiskelijoiden kokonaismäärä laski edellisvuodesta 3,1 %. Laskusuuntaus keskittyi yksinomaan toisen asteen oppilaitoksiin; niissä opiskelijoita oli 7,9 % edellisvuotista vähemmän. Sen sijaan korkeakoulutuksen opiskelijamäärä nousi 4,3 %:lla (lähde: Islannin tilastokeskus). Työelämän koulutuskeskuksen tilastojen mukaan keskuksen järjestämien kurssien osallistujamäärä nousi syksyllä 25 %. Lisäksi keskuksen opinto- ja uraohjaajat tekivät 20 % enemmän haastatteluja yhteistyökumppanien luona.

Lisätietoa (englanniksi): www.statice.is/Pages/444?NewsID=5405