Aikuisopiskelijoiden osuus ammattiin opiskelevista on kasvanut

Ajatushautomo DEA on tutkinut, millaisia opiskelijoita ammattioppilaitoksissa on. Tilastojen mukaan ensimmäisen vuoden opiskelijoiden keski-ikä on noussut huomattavasti: vuonna 1991 se oli 19 vuotta, vuonna 2011 jo 24 vuotta. Keski-ikää nostaa muun muassa se, että yli 25-vuotiaiden aikuisten osuus opiskelijoista on kasvanut huomattavasti. Vuonna 2011 tuohon ryhmään kuului 30 % ammattikoulutuksen aloittavista opiskelijoista.

 

DEA:n mukaan ammattioppilaitoksista on kehittymässä aikuisoppilaitoksia, jotka houkuttelevat yhä vähemmän peruskoulunsa päättäviä nuoria, jotka valitsevat jatko-opiskelupaikkaa. Ajatushautomon mielestä vuoden 2014 helmikuun ammattikoulutusuudistukseen sisältyvät toimenpiteet, joihin kuuluu muun muassa suoraan peruskoulusta tuleville nuorille suunnattu peruskoulutusjakso, eivät riitä kääntämään tätä kehityssuuntausta. 

Lisää aiheesta DEA:n kotisivuilla (tanskaksi)

DEA:n muistio: PDF