Aikuisoppijoiden viikko 2007 Liettuassa: “Ovet auki perheoppimiselle”

 
Tämänvuotisen hankkeen päätavoitteena on auttaa vanhempia, isovanhempia ja lapsia puolustamaan omia etujaan koulutussektorilla yhteistoiminnan ja verkostoitumisen kautta. Päämääränä on opettaa osallistujia tekemään yhteistyötä keskenään ja koulujen, ministeriöiden ja virkamiesten ja muiden tahojen kanssa, jotta he voivat vahvistaa asemaansa. Tähän tarvitaan tietynlaista osaamista, kuten strategioita ja neuvottelu- ja konfliktinratkaisutaitoja. Yksi tärkeimmistä tavoitteista on tuoda yhteisöihin myönteistä kuvaa ikäihmisistä. Teemaviikosta on päävastuussa Liettuan aikuiskoulutusliitto, ja siihen osallistuu tuhansia liettualaisia. Aikuisoppijoiden viikon pääsponsori on Liettuan kansallinen Unesco-toimikunta. Viikon mottona on ”Nouse korkealle, aikuisoppijoiden viikko!”
Lisätietoa antaa Dalia Cymbaliuk, lssavilnius(ät)takas.lt ja www.lssa.smm.lt