Aikuispedagogiikka ja aiemmin hankitu osaamisen arviointi

 

Oslon ja Akershusin korkeakoulussa alkaa uusi koulutusohjelma, jonka tarkoituksena on toimia aikuiskasvattajien täydennyskoulutuksena. Syksyllä 2012 alkava koulutusohjelma koostuu kahdesta 15 opintopisteen laajuisesta puolen vuoden jaksosta.

Lisää aiheesta: Vofo.no ja itse koulutuksesta: Hioa.no