Aikuisten ammattikoulutus kiinnostaa kuntia

 
Kunnat olivat hakeneet yhteensä 523:ea miljoonaa kruunua, eli yli kaksinkertaista määrää. Kuntien anomien koulutuspaikkojen yhteismäärä oli 10 000. Eniten on anottu hoitoalan koulutuspaikkoja, mutta kunnat aikovat perustaa paljon paikkoja myös teollisuusalan, hotelli- ja ravintola-alan, ajoneuvoalan ja kaupan alan koulutuksiin.
Lisätietoja…