Aikuisten ammattikoulutusmahdollisuudet Pohjoismaissa

 
Pohjoismaiden ministerineuvoston alainen aikuisten oppimisen johtoryhmä (SVL) antoi keväällä 2007 NVL:n formaalin aikuiskoulutuksen verkostolle tehtäväksi laatia katsauksen aikuisten ammattikoulutusmahdollisuuksiin Pohjoismaissa. Ensisijaisena tarkoituksena on siis ollut kuvailla aikuisten mahdollisuuksia päästä ammattikoulutukseen eri pohjoismaissa. Erityisesti olemme kiinnittäneet huomiota seuraaviin tekijöihin:
• lainsäädäntö
• oppilaitokset/opetuksen järjestäjät
• rahoitus
Katsaus kattaa toisen asteen ammatillisen koulutuksen sekä toisen asteen jälkeisen ammatillisen koulutuksen (esim. ammattikorkeakoulut) mutta ei yliopistoja. Esittelemme muutamia tyypillisiä esimerkkitapauksia, joiden avulla haluamme kuvailla koulutusprosessin moninaisia vaiheita opinto-ohjaajan tapaamisesta alkaen aina päämäärään, esim. työpaikan tai jatko-opiskelupaikan löytymiseen asti.
Katsauksessa käytettävät kielet ovat tanska, norja, englanti ja ruotsi.
Linkki raporttiin